RAKVICE                                     

Poklad a víno


Adresa:              Náměstí 22, 691 03 Rakvice 
Starosta:            Radek Průdek
Telefon:             +420 519 349 100, +420 519 349 204
E-mail:               podatelna@rakvice.cz
Web:                  www.rakvice.cz


První písemná zmínka o Rakvicích pochází z roku 1248, ale četné nálezy slovanské keramiky jsou dokladem toho, že zde již mnohem dříve existovalo pravěké slovanské osídlení.

Znaku obce vévodí červený rak a modrý vinný hrozen. Znamení raka bylo již součástí nejstarší obecní pečeti označené letopočtem 1604, na níž jsou Rakvice uváděny jako oppidum (městečko). Hrozen s listem pak dokládá dlouhou vinařskou tradici obce, která je dnes významným vinařským střediskem Velkopavlovické podoblasti.

Rak hraje také důležitou roli v názvu obce. Rakvice se obec údajně jmenuje proto, protože leží v nadmořské výšce 168 metrů, a tudíž se zde ještě za první republiky rak běžně vyskytoval. Pak ale do Evropy přišel račí mor a ten jej zahubil.

Rakvice se dostaly do povědomí historiků a numizmatiků častými nálezy mincí v katastru obce. V roce 1886 zde byl objeven „Rakvický poklad“ uložený do země někdy na počátku 12. století.
Obsahoval asi 3000 českých a moravských mincí (převážně moravské dukáty), asi 1000 rakouských a jihoněmeckých feniků a 10 až 20 uherských denárů. Hlavní význam tohoto nálezu spočíval především v nezvyklé typové bohatosti.

Dnes mají Rakvice něco přes dva tisíce obyvatel a jsou součástí mikroregionu Lednicko - valtického areálu. Toto území bylo pro své výjimečné přírodní a kulturně-historické hodnoty zapsáno dne 7. prosince 1996 do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Rod Lichtenštejnů, jemuž od 12. století náleželo celé okolí, zanechal po sobě cenné dědictví – výjimečný komplex památek vsazených do nádherné přírodní scenérie.

 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.