KOBYLÍ                                      

 

Adresa:              Augusty Šebestové 459, 691 10 Kobylí
Starosta:            Mgr. Pavel Kotík
Telefon:             +420 519 431 254
E-mail:               starosta@kobyli.cz
Web:                  www.kobyli.cz


V mírně zvlněné krajině ležící vinařská obec Kobylí byla prohlášena Vesnicí roku 2006 v Jihomoravském kraji. Dědina, na jejíž svazích se pěstují meruňky, broskve a vinná réva, má blízko k přírodě, za to daleko k městu. Kulturní život protkaný folklorem Vás donutí u skleničky vína odpočinout si od urychleného stylu života typického nejen pro život ve městě.

Prehistorické kultovní stavby, tzv. rondely, které se nacházejí na území obce, dokládají stopy osídlení již z odbobí neolitu. První písemná zmínka o obci však pochází z roku 1252. Nalezena byla v darovací listině Pána Bočka z Obřan pro cisterciácký klášter ve Žďáru, stvrzené tehdejším markrabětem Přemyslem Otakarem II. V druhé polovině 16. století se na území Kobylí usídlili habáni – novokřtěnci, kteří zde tvořili silnou komunitu a byli vášnivými producenty tradiční egyptské keramiky zvané fajáns. Habánská fajáns později splynula s lidovou moravskou keramikou.

V druhé polovině 19. století bylo Kobylí díky obrozenecké rodině Bezděkově považováno za národně nejuvědomělejší obec v celém okolí. Z této rodiny pochází i sběratelka lidových zvyků a obyčejů Augusta Šebestová. Dnešní život v Kobylí je úzce spojen s vinohradnictvím a vinařstvím, bohatý je i život kulturní a sportovní. Veřejné dění obohacuje aktivní činnost mnoha spolků.

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.