PODIVÍN

 

Historické pamětihodnosti

Židovský hřbitov
Hřbitov byl vystavěn roku 1694. V areálu hřbitova se nachází obřadní síň, která pochází z druhé poloviny 19. století.

Janův hrad
Původní pomezní hrad byl uváděn v Kosmově kronice poprvé roku 1062. V roce 1297 bylo jeho podhradí povýšeno na město. Janohrad byl však roku 1807 vystavěn jako obyvatelná pseudogotická napodobenina zříceniny středověkého rytířského hradu pro Jana Lichtenštejnského (po něm název "Janův hrad"). V době honů sloužil jako myslivna a lovecký zámeček. Hrad náležel Lichtenštejnům až do roku 1945.

Kostel sv. Petra a Pavla
Původně románský kostel pochází z první poloviny 13. století. Kostel byl několikrát přestavován, což dokazují viditelné gotické a barokní prvky nebo novogotická věž.
 
Habánské sklepy
Významnou památkou Podivína jsou dochované habánské sklepy, pocházející až z 16. století. Připomínají stoletou přítomnost novokřtěnců ve městě.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Kaple někdy zvaná Cyrilka byla postavena na románských základech v roce 1845. Původně byla křtící kaplí, v současnosti především chrání pramen vody. V interiéru nalezneme studnu a kryptu.


Přírodní zajímavosti

Přírodní park Niva Dyje
Území nacházející se v nivě mezi tokem Dyje a jejím přítokem Včelínek, mezi městy Břeclaví, Lednicí, Podivínem a Ladnou je chráněno především z důvodu zachování ekosystému lužního lesa.


Lednicko-valtický areál
Areál je od roku 1996 pod ochranou UNESCO. Považuje se za nejrozsáhlejší komponovaný krajinný celek v Evropě.


CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní rakouskou hranici. Ochraňuje vzácné biotopy bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí a teplomilných doubrav. Od roku 1986 je oblast zaštítěna organizací UNESCO.


Vinařské stezky

Podivín leží na trase Velkopavlovické vinařské stezky.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.