STAROVIČKY


Adresa:             Starovičky 43, 691 68 Starovičky
Starosta:           Vladimír Drbola
Telefon:            +420 519 414 035
E-mail:              podatelna@starovicky.cz
Web:                  www.starovicky.cz

Starovičky se nachází uprostřed jihomoravské vinorodé oblasti asi 5 km jihovýchodně od města Hustopeče. Většinu katastru obce zabírá Hustopečská pahorkatina, na kterou v jižní části navazují úrodné terasy Dolnomoravského úvalu.
Nejstarším dokladem o činnosti člověka na území Staroviček je archeologický nález keramických střepů, které jsou datovány do období asi 4700 let př. n. l. První písemná zmínka o obci pak pochází z roku 1239. Ve 14. století byly panovnickým majetkem, konkrétně ves získala v roce 1322 královna Eliška Rejčka. Královna pak o rok později Starovičky darovala cisterciáckému klášteru Aula Regia na Starém Brně. Klášter vlastnil Starovičky až do konce 16. století, kdy se obec stala součástí majetku Lichtenštejnů.
 
V současné době žije ve Starovičkách kolem 860 obyvatel a tento počet nadále stoupá. V obci probíhá další výstavba rodinných domků, rozvíjí se hospodářské a kulturní aktivity. Udržování lidových tradic patří mezi priority obce. Mezi nejvýznamnější akce patří bezesporu krojové hody, které jsou tradičně pořádány první říjnovou sobotu a neděli. Hodům předchází ruční stavění máje. Hlavním hodovním dnem je sobota, která začíná dopoledne zvaním stárků po vesnici. Hodovní odpoledne je zahájeno bohoslužbou v kostele sv. Kateřiny, dále následuje slavnostní průvod stárků a krojované chasy vesnicí a  večerní hodová zábava. Nedělní odpolední průvod a večerní zábava hody završí.
K dalším významným tradičním akcím patří každoroční květnové setkání rodáků spojené s ochutnávkou vína, vánoční koncert a zpívání koled u Vánočního stromu obce a  plesové zábavy v zimním období. Také oslava Dne dětí se spoustou atrakcí počátkem června je příjemnou novou tradicí.
V obci působí řada spolků, mezi nimi i spolek vinařský.
Ze služeb je obyvatelům i návštěvníkům obce k dispozici knihovna, lékař, pošta a několik možností ubytování.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.