VELKÉ PAVLOVICE


Historické pamětihodnosti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Velkopavlovický kostel Nanebevzetí Panny Marie je postaven v barokním slohu. Nechal jej zde vystavět majitel velkopavlovického a hodonínského panství, hrabě Bedřich z Oppersdorfu (r.1670–80). Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu slavného italského mistra Domenicheniho. Klenba kostela spočívá na osmi pilířích. V bezprostřední blízkosti sousedí tento svatostánek s novorenesančním hřbitovem.

Barokní zámeček
Barokní zámeček je v současné době sídlem podnikatelských aktivit. Najdeme ho na křižovatce cest Velké Pavlovice – Bořetice. Původně byla budova zámečku pouhou pozdně renesanční tvrzí, která zde byla vystavěna v 17. století za Žampachů z Potštějna. Poté, co v roce 1762 získali Pavlovice Habsburkové (drželi je až do r. 1918), byla přestavěna na barokní zámek, později zmodernizovaný. Za zámečkem byly rozsáhlé zahrady a park s několika rybníky a krásným altánkem. Park se svým vzhledem a charakterem podobal Lednickému parku, pouze nebyl tak rozsáhlý. Z původních rybníků se zachoval jen jeden podél cesty na ulici Nádražní. Na místě zahrad a rybníků jsou dneska fotbalová hřiště a tenisové kurty.

Sýpka
Největší historickou stavbou ve městě Velké Pavlovice je kontribučenská sýpka. Postavena byla v letech 1770-80 a sloužila jako kontribučenská sýpka pro celé panství Velké Pavlovice (až po Krumvíř). Jedná se o pětiposchoďovou budovu, která pojmula 12 000 až 14 000 měřic obilí (asi 250 vagónů). V přízemí byla lisovna. Kontribučenské sýpky byly stavěny za vlády císaře Josefa II. Shromažďovaly povinné společné zásoby obilí (kontribuce) od všech poddaných pro léta neúrody. V roce 1993 sýpka vyhořela a na objektu byla zhotovena nová střecha. V současné době je sýpka součástí připravovaného projektu Centra moravského vinařství. V rámci tohoto projektu má být v budově sýpky vybudován hotel, restaurace, kongresový sál, vinotéka a turistické informační centrum.

Sklepy, lisovny a lisy
Lisovna s historickým dřevěným lisem na ul. Stará, p. č. 249/1 je datovaná k roku 1817.
Lisovna, nacházející se v ul. Údolní č. p. 322, je postavená v barokním stylu. Charakter celé stavby je převážně užitkový. Lisovna je obohacena lidovými stavebními prvky, výrazně působivé je její štítové průčelí ozdobené klasickým žudrem. Uvnitř lisovny je historický dřevěný lis.

Rozhledna Slunečná
Nachází se na vyvýšenině v turistickém areálu ve vinařské trati Nadzahrady na cykloturistické stezce Modré hory. Základní charakteristikou rozhledny je její atypický tvar a nezvyklé vychýlení do strany směrem k Velkým Pavlovicím. Materiálem použitým ke stavbě bylo převážně dřevo v kombinaci s ocelovými konstrukcemi. Severním směrem je výhled na obec Němčičky, v dálce za nimi pak na jihomoravskou metropoli Brno. Východním směrem lze vidět Hodonín, jihovýchodním město Velké Bílovice a rovněž partnerské město Senica na Slovensku (vzdálenou vzdušnou čarou 50 km). Severovýchodním směrem je krásný výhled na obec Bořetice s tamní rozhlednou Králova hora (vzdálenou vzdušnou čarou 2,8 km).
 

Vinařské stezky

Městem Velké Pavlovice prochází páteřní Moravská vinná stezka mezi Hustopečemi a Modrými horami, okruh vinařské stezky Krajem André a katastrem města i okruh vinařské stezky mikroregionem Modré hory.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.