VELKÉ PAVLOVICE

Velkopavlovické vinice

Velkopavlovická vinařská podoblast je jednou z podoblastí Moravy. Zahrnuje 75 vinařských obcí, mnoho z nich  se může pochlubit písemnými zmínkami o vinařství, které jsou staré více jak 750 let. Po celou tuto dobu si generace vinohradníků a vinařů předávaly umění a cit tak potřebné pro to, aby na konci jejich každoročního snažení bylo lahodné víno, které dalo kraji proslulost. Pro centrální část podoblasti jsou typická červená vína, jimž dává charakter sprašová vápenitá půda s vysokým obsahem hořčíku. Viniční tratě v kopcovitém terénu, který se táhne od Židlochovic, přes Hustopeče, Velké Pavlovice až k Čejkovicím, s jižní a jihozápadní expozicí dávají hroznům vyzrát do jedinečné kvality. Dominují odrůdy Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a André. Malebný kraj s mnoha tisíci vinohradů a vinných sklípků, s žijícími lidovými tradicemi, kroji, tanci, písněmi a hudbou, památkami a krásnou přírodou nabízí návštěvníkům svou pohostinnost.
První písemná zmínka o kvalitním červeném víně z Pavlovic je z roku 1586, kdy olomoucký biskup Stanislav Pavlovský posílá fůru vína do Prahy panu hofmistrovi za přímluvu u císaře. Největší plochy vinic zaznamenávají historické prameny ve 14. až 17. století, kdy rozkvět vinohradnictví ukončila třicetiletá válka. V 18. století moravský zemský fyzik Řehoř Volný rozdělil moravská vína do tří tříd. Do první, nejlepší třídy, zařadil vína z pěti obcí – Sedlece, Mikulova, Popic, Dolních Dunajovic a Pavlovic. Historické viniční tratě: Stará hora, Novosády, Bedříška, Lizniperky, Išperky, Vysoká, Savlejky, Poštory, Kamence, Krefty, Hantály, Čechanzle, Hluboký, Vintrlík, Francle, Za dvorem, Ostrovce, Radlice. Koncem 19. století se objevují zavlečení škůdci – mšička révokaz a houbové choroby, které decimují vinice na nejmenší historickou rozlohu – necelých 100 hektarů. V současnosti je registrovaná plocha vinic 388,8 ha, na kterých hospodaří 579 pěstitelů. Nejpěstovanější odrůdy s modrými hrozny: Frankovka, Svatovavřinecké, Modrý Portugal, André. Nejpěstovanější odrůdy s bílými hrozny: Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller-Thurgau, Neuburské.
Ve Velkých Pavlovicích bylo vyšlechtěno několik nových odrůd révy vinné. Začátkem 50. let zde Ing. Josef Veverka zahájil pokusy s křížením odrůd Tramín a Müller-Thurgau. Práce na nové odrůdě Pálava dokončil v Šlechtitelské stanici v Perné, kam byl z politických důvodů v roce 1959 přemístěn. Jemná aromatická odrůda Aurelius vznikla v 80. letech křížením odrůd Neuburské a Ryzlink rýnský. Nejznámějším „dítětem“ velkopavlovických šlechtitelů je odrůda André. V rámci šlechtitelského programu pro získání odolné a výnosné odrůdy modrých hroznů ji v roce 1960 křížením Frankovky a Svatovavřineckého vyšlechtil Ing. Jaroslav Horák a pojmenoval ji po francouzském přírodovědci Christianu Carlu Andrém. Velkopavlovičtí však nevěří oficiální verzi a pochybují dokonce i o existenci šlechtitele, který působil na začátku 19. století i na Moravě. Vzhledem ke slabosti otce nové odrůdy pro něžné pohlaví jsou přesvědčeni, že víno, které se vyznačuje vysokým extraktem a barvou, nese jméno šlechtitelovy milenky. O tom, jak to bylo ve skutečnosti, můžete přemýšlet při projížďce po cyklotrase Krajem André, která prochází Velkými Pavlovicemi na cestě z Hustopečí do Kobylí.
 

Sklepní ulička

Dobu vzniku sklepů ve Velkých Pavlovicích potvrzují Purkrechtní registra z roku 1594, která zmiňují „preshause“, tzn. lisovny. Víno se uchovávalo také pod obecní sýpkou z roku 1780, mimořádně cennou barokní stavbou, která byla v roce 1993 zrekonstruována. Od 19. století vznikaly soukromé sklepy v domkářské části obce pod Starou horou v ulicích V Chalupách, V Údolí, Na Táboře, Trávníky, Zelnice. Památkou lidové architektury je lisovna číslo 154, podzemní prostory jsou údajně na místě habánského sklepa z roku 1545. Vchod je opatřen žudrem s klenutým otvorem, na němž se v omítce nachází plochý kříž. V patře lisovny je sýpka, sedlová střecha je dnes kryta pálenými taškami. Další zapsanou památkou je lisovna číslo 115. Jedná se o patrovou stavbu z kamene a cihelného zdiva z 20. let 19. století, o čemž svědčí nápis na desce s reliéfem vinného hroznu – „Philipp Benda gebaut Anno 1817“. Západně od náměstí v místní části Zelnice je asi 25 sklepů po jedné straně cesty. Jde vesměs o patrové lisovny, často necitlivě upravené a opatřené břízolitovou fasádou. Všechny pavlovické sklepy ožívají zvláště v době hodů, vinařských slavností a letních akcí otevřených sklepů. Místní hody jsou připomínané už roku 1843 v časopise Česká včela; v pátek je stavění máje, na úterní zábavě tradiční sólo v trenýrkách; místním specifikem je pohodí, bujará obchůzka stárků po městě ve středu po hodech. Při zářijovém zarážání hory je vztyčena pětimetrová tyč s hrozny posvěcená místním knězem. Od roku 1923 je součástí slavnosti i banderium na koních. K zarážání hory se vztahuje pověra, podle které každému, kdo utrhne na cizím hrozen, špačci sezobou jeho vlastní vinohrad. Výjimku z horenského práva měla pouze těhotná žena, pokud položila k hlavě šesták.
 

Vinaři

  Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Velkopavlovická chasa
Neregistrované sdružení příznivců lidového folklóru a tradic Hanáckého Slovácka. Během roku se podílí na kulturním dění ve městě zejména spolupořádáním Velkopavlovických hodů a hodek a účastí na Velkopavlovickém vinobraní. Organizace čítá kolem 30 aktivních lidí, kteří se významě podílí na chodu chasy. Cílem je udržování a rozvíjení lidových tradic, tanců, písní a krojů.
Kontakt: Bc. Jan Blažek, tel.:+420 606 553 549, smajchl.unas@email.cz, smajchl.unas.cz
 
Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic                           
Otevřený spolek registrovaných vinařů, kteří zpracovávají hrozny z katastru obce Velké Pavlovice. Posláním je dělat dobré jméno vínu s velkopavlovickým původem, podporovat prodej takového kvalitního vína, ale také spolupracovat v oblasti výroby. V každém případě spolek především v dnešní době musí sloužit jako prostor k řešení aktuálních problémů velkopavlovichého vinaře. Víno z Velkých Pavlovic dnes sdružuje většinu malých a středních vinařů tohoto města. Má 16 členů s celkovým objemem výroby přes 400 tis. litrů vína. A nakonec, aby Víno z Velkých Pavlovic budovalo svůj věhlas, a tak přispívalo k zachování malebnosti města jako tradičního výrobce kvalitního vína.
Kontakt: Ing. Pavel Lacina, ml., Bří Mrštíků 18/1001, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: +420 519 428 503, +420 774 066 650, info@vinozvelkychpavlovic.cz, www.vinozvelkychpavlovic.cz

 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.