MORKŮVKY

 
Adresa:             Morkůvky 113, 691 72 Klobouky u Brna
Starosta:           Brigita Petrášová
Telefon:            +420 519 423 033
E-mail:              starosta@morkuvky.cz
Web:                  www.morkuvky.cz

Obec Morkůvky patří k nejmenším v okrese Břeclav. Leží v malebném údolí, obklopená vinicemi, poli a lesem. Žije zde kolem 460 obyvatel.
 
Morkůvky byly založeny po obou stranách potoka vedoucího z jižních svahů. Původní náves se nacházela v části zvané Kaštánka. S přírůstkem obyvatel se později centrum přesunulo na křižovatku cest k Boleradicím a Kloboukám. První písemná zmínka o vsi je z roku 1356, kdy patřila ke zboží boleradickému. Po mnohých změnách majitelů ve středověku se dostala roku 1594 pod panství hodonínské a s ním sdílela osudy, z nich nejtěžší byla třicetiletá válka, až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Morkůvky poté patřily pod soudní okres Klobouky a politický okres Hustopeče.
 
Na počátku 19. století měla obec dvě školy, evangelickou a katolickou. Sloučení do jedné nastalo v roce 1871. Od roku 1975 děti dojíždějí za základním vzděláním do školy v Kloboukách. Ve vsi je kazatelská stanice českobratrské církve evangelické, při níž v roce 1992 vznikl týdenní stacionář pro mentálně postižené děti z celého okresu. Je pobočkou kloboucké diakonie a nazývá se poeticky Betlém. Vznikl přestavbou bývalé evangelické školy a od roku 1997 se rozšířil o prostory bývalé mateřské školy.
 
Nejvíce obyvatel v Morkůvkách žilo v roce 1921, celkem 811. Od té doby počet stále klesá až na dnešních 466 (k 31. 1. 2015) obyvatel. V obecní kronice je zachycen vývoj Morkůvek, který se v mnohém podobá osudům sousedních vesnic. Zachycuje rovněž osobní zájem spoluobčanů o rozvoj obce.
 
Morkůvky mají významné rodáky. Uctívají památku pana učitele Pavla Krupičky, který byl za svou odbojovou činnost popraven fašisty. Jsou zde také hrdi na nejslavnějšího československého stíhacího pilota ve Francii a pozdějšího příslušníka čs. 312. stíhací peruti RAF v Anglii, generála Františka Peřinu, který má v obci i své muzeum.
 
Od 17. století obec užívala pečeť, která byla vzorem pro současný obecní znak. Na červeném poli jsou dva zlaté hrozny, v zeleném poli je radlice, symbol zemědělství a kosíř, symbol vinařství. Znak a obecní prapor Morkůvkám udělil 28. února 2000 předseda parlamentu.
 
Největší slavností jsou v Morkůvkách krojované vavřinecké hody konané vždy v srpnu. Začínají v pátek stavěním máje a trvají tři dny. Krásné morkůvské kroje ale mládež i dospělí oblékají i při mnoha dalších příležitostech - plesech, zábavách i o Velikonocích.
 
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.