MORKŮVKY

 

Přírodní rezervace Hrádek
Má rozlohu 11,2 ha. Jedná se o lesostep s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, např. hadinec nachový (Echium russicum). Součástí tohoto území je také místo častých rodinných vycházek tzv. „stráň“, která na jaře rozkvétá žlutými hlaváčky (Adonis vernalis) a také jsou zde k vidění modrofialové koniklece (Pulsatilla sp.).

Archeologické naleziště Hrádek
Nedaleko od rezervace Hrádek se nachází také archeologické naleziště Hrádek, kde jsou pozůstatky opevněného hradiska datovaného do závěru haltštatské kultury starší doby železné (kolem roku 500 př. n. l.), s dosud zachovanými valy a příkopy. Při jeho výzkumu byly objeveny pozůstatky  nadzemních i zahloubených obydlí. V roce 1984 bylo na „Hotařském kopci“ u Morkůvek prozkoumáno slovanské pohřebiště s pětadvaceti kostrovými hroby. Z toho byly tři hroby bojovníků se zbraněmi a ostruhami a dva hroby žen se stříbrnými a pozlacenými náušnicemi. Jde o pohřebiště asi jedné sedmi až osmičlenné rodiny, která zde pohřbívala po dobu 80–100 let v 9. století našeho letopočtu. Několik obrázků si můžete prohlédnout níže, více se dozvíte v Muzeu v Kloboukách u Brna, kde jsou tyto předměty vystaveny.

Zvonice
Nad malou návsí ve směru na Brumovice na hraně ostrožny se hřbitovem stojí osamělá zvonice z 18. století. Dnes je budova vstupní branou na hřbitov.

Boží muka
Směrem na Boleradice stojí další menší sakrální stavba. Trojboká boží muka jsou zapsána dokonce ve státním seznamu památek České republiky pod pořadovým číslem 1575.

Muzeum generálporučíka Františka Peřiny
V budově bývalé mateřské školy bylo vybudováno Muzeum generálporučíka Františka Peřiny, legendárního pilota druhé světové války. Iniciátory vzniku tohoto muzea byl Obecní úřad v Morkůvkách a předseda Svazu letců plk v. v. Stanislav Filip. Autorem expozice je historik plk v. v. Oldřich Rampula.

 

Vinařské stezky

Morkůvky leží na trase Velkopavlovické vinařské stezky a Moravské vinné stezky.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.