BOŽICE

 

Božické vinice

Vinice jsou založeny na mimořádně úrodných štěrkopíscích. Dnešních 140 ha registrovaných vinic je vysázeno na 4 viničních tratích: Pustině, U sv. Donáta, Staré a Nové hoře. Charakteristickou odrůdou je Veltlínské zelené, vysoké jakosti dossahuje i Ryzlink vlašský a rýnský. V tratích Staré a Nové hory se pěstuje i Sauvignon, André a Svatovavřinecké.
 

Sklepní ulička

Kdo jede po cestě z Borotic do Božic, nemůže si nevšimnout řady sklepů, které jsou vyhloubeny v pískovcovém svahu napravo od silnice. Některé mají nové dveře s mřížemi a zámky a je tedy patrné, že je místní vinaři využívají a pečlivě střeží. Stále je tu ale hodně takových sklepů, které nemají dveře vůbec a lidé si z nich udělali odkladiště nepotřebných věcí. V obci je téměř sto padesát sklepů situovaných v několika lokalitách kolem obce. V božickém katastru se už v 19. století nacházelo velké množství sklepů vyhloubených v písečném kameni, nazývaných lochy. Lze předpokládat, že podzemní prostory vznikly při těžbě písku a teprve později byly zaklenuty a sloužily jako sklepy. Průčelí je pojednáno v klasicistním stylu se strohým trojúhelníkovým štítem. Jen ojediněle jsou sklepům představeny zahloubené lisovny překryté zeminou a drnem. Výškový rozdíl mezi předsklepím a sklepem je vyrovnán šíjí různé délky, zpravidla vyzděnou z pálených cihel. Průčelí je řešeno účelně, s vchodem a dvěma malými větracími otvory po stranách dveří završené trojúhelníkovým nebo segmentovým štítem s římsou. U tohoto typu sklepních staveb se neuplatňuje barevné či ornamentální řešení průčelí. „Ve sklepní ulici směrem na Borotice je celkem třiapadesát sklepů. Po válce a osídlení obce byly sklepy obsazené, v padesátých letech bylo ale zrušeno maloplošné pěstování vinné révy, soukromé vinice byly násilně spojeny a malé vinaře nahradila velkovýroba. Pak zůstaly sklepy opuštěné,“ přibližuje historii sklepů místostarosta Božic Zdeněk Čurda. Obec Božice si ale hodnotu sklepů uvědomuje a snaží se v posledních letech přivést do sklepní ulice opět život. Od pozemkového fondu převzala patnáct hektarů vinic v takzvané Božické pustině a snaží se sklepy opět oživit, některé z nich jsou však ve velmi špatném stavu.
 

Božičtí vinaři

Družstvo božických vinařů (DBV) bylo založeno v roce 2000 skupinou převážně božických občanů. Dnes má DBV celkem 21 členů a předsedou představenstva byl v roce 2006 zvolen pan Jan Kašpárek ml. Dříve DBV hospodařilo na pozemcích, které z větší části patřily státu a z menší části obci Božice. V průběhu roku 2006 byly parcely, které Pozemkový fond nabídl k prodeji, odkoupeny některými členy a smluvně dány do 30ti letého nájmu DBV.
Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
Spojení znojemských vinařských obcí do svazku nazvaného Daníž iniciovalo 6 obcí ležících na potoku Daníž. V roce 2000 se Svazek Daníž rozšířil téměř o všechny vinařské obce Znojemského regionu, takže dnes čítá 35 členských vinařských obcí. Společným cílem svazku je rozšíření a zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu včetně rozšíření kontaktů s obcemi Rakouska. Současně je přihlíženo k dalším cílům, jako revitalizace krajiny, ochrana přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace, podpora rozvoje občanské společnosti, zejména podpora nevládních neziskových organizací.
 
MAS Znojemské vinařství
Území mikroregionu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. zahrnuje 41 obcí v okrese Znojmo. Tento zcela venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky, usiluje touto cestou spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací získávat prostředky k celkovému rozvoji regionu.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.