BŘEŽANY

 

Historické pamětihodnosti


Zámek Břežany
Zámek Břežany je jednou z nepřehlédnutelných a významných památek obce. Původem barokní stavbu z poloviny 17. stol. nechal v letech 1818-1819 upravit v klasickém stylu kníže Jan Adam z Lichtenštejna. Od roku 1837 byl zámek v majetku velkomeziříčských Lobkoviců a v letech 1908-1926 patřil rodině Wambold-Umstadtů. V roce 1926 zakoupila zámek Kongregace sester sv. Hedviky, která zámek vlastní a zvelebuje dodnes.
Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. V okolí zámku je překrásný 6ha zámecký park, kde se nachází mimo jiné sloup Nejsvětější Trojice a vzácné dřeviny - platan a jinan dvoulaločný.
Dnes zámek slouží jako Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Kostel Zvěstování Panny Marie
O kostele a faře v Břežanech pochází první písemná zpráva z roku 1222, kdy byl kostel olomouckým biskupem Robertem zasvěcen svatému Bartoloměji. Původní kostel, který stával v místech starého hřbitova, se nezachoval. V roce 1771 byl vybudován nový farní kostel na náklady Marie Gabriely Felicity z Lichtenštejna (30 000 zlatých), kostel Zvěstování Panny Marie. Kostel posvětil ve svatodušní úterý opat loucký, za velké účasti lidu a mnoha kněžích, a přenesl sem nejsvětější svátost ze starého kostela sv. Bartoloměje a tři původní zvony.
Kostel Zvěstování Panny Marie je postavený v barokním slohu a je kulturní památkou chráněnou památkovým úřadem v Brně.
 

Vinařské stezky

Obcí Břežany prochází východní větev Znojemské vinařské stezky
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.