ŠANOV


Adresa:             Hlavní 65, 671 68 Šanov
Starosta:           Petr Škarek
Telefon:            +420 515 229 939
E-mail:              info@sanov.cz
Web:                  http://www.sanov.cz
 

Obec Šanov se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji nedaleko Hrušovan nad Jevišovkou. Žije zde kolem 1500 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046. V 16. století ves zpustla, ale někdy před rokem 1750 byla obnovena.
 
Rozloha katastru obce činí 2035 ha, jedná se převážně o ornou půdu. V obci je vybudovaná mateřská škola s kapacitou 40 dětí a základní škola. Do vybavenosti dále patří kulturní dům s pohostinstvím a hostinec „U Mostu“. Spolu se dvěma obchody se smíšeným zbožím a prodejnou s textilem tvoří komplexní služby občanům. K posezení u sklenky dobrého vína slouží víkendová vinárna.

Obec Šanov prochází od roku 1989 velikými investičními změnami. V rámci nich byla obec kompletně plynofikována, což mělo okamžitý dopad na čistotu ovzduší a životní prostředí. Rozvody místní telefonní sítě byly provedeny v roce 1997. Spolu s vedlejší obcí Hrabětice je Šanov napojen na kanalizaci zakončenou ČOV. Byly opraveny místní komunikace. Vzhledem ke spádovosti Hrušovan n. J. se Šanov rozrůstá o nové rodinné domy. Podporou domovní a bytové výstavby došlo ke stabilitě obce.
 


 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.