ŠATOV


Historické pamětihodnosti

Sakrální stavby
Nejstarší dochovanou stavbou v Šatově je gotické jádro kaple Božího hrobu za kostelem, v jejímž suterénu je dochováno válcové těleso stavby z kamenného zdiva (románský fragment). Farní kostel sv. Martina je v jádru pozdně gotický (15. stol.), byl přestavován v r. 1656 a počátkem a koncem 19. století. V r. 1851 byla do dnešní podoby přestavěna věž kostela. K důležitým stavbám je třeba počítat i budovu fary z 18. století, jejíž fasáda je opatřena slunečními hodinami a nápisem informujícím o pobytu císaře Karla VI., a dlohou řadu soch a pozdně renesančních božích muk v obci i okolí.

Vesnická památková zóna
Jádro obce zahrnuje 38 domů v klasicistním a historizujícím stylu, za severní záhumenní cestou je řada lisoven s vinnými sklepy, některé architektonicky a konstrukčně velmi hodnotné. V r. 1995 vyhlášená venkovská památková zóna zahrnuje střed obce a tzv. Sklepní a Zimní ulici. Chodníky a vozovka si zachovaly původní ráz tím, že byly zhotoveny z tzv. šatovské dlažby. Nejznámějšími objekty Šatova jsou Moravský sklípek s Vinařskou stodolou a Malovaný sklep.
  • Moravský sklípek patří mezi světové rarity i díky podzemnímu labyrintu, který zde můžete navštívit. Přímo pod sklípkem se totiž nachází téměř kilometr chodeb s archivními boxy klientů Znovínu Znojmo a.s. Zdejší labyrint nabízí posezení pro 100 osob. Posedět můžete i v nejstarších, 300 let starých, chodbách.
  • Malovaný sklep vyhloubený v pískovcovém svahu nad Šatovem je unikátní svojí výzdobou plastickými malbami lidového umělce.  Víno se zde kupodivu nikdy nevyrábělo ani neskladovalo. Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako soukromá vinárna a místo k příjemnému posezení. Když sestoupíte do podzemí, stanete v podivuhodné říši mořských panen, trpaslíků a alpských krajinek. Obě strany hlavní chodby i stěny pěti přilehlých salonků totiž zdobí fantasticky barevné plastické obrazy, které tu vytvořil Maxmillian Appeltauer, šatovský rodák, pověstný výtvarným nadáním. Malovanému sklepu upsal svůj život – pracoval tu neděli co neděli plných šestatřicet let a nezastavilo jej ani zranění z druhé světové války, kdy přišel o ruku. 
  • Naučná vinice starých odrůd za Modrým sklípkem zahrnuje 19 odrůd, které pěstovali předkové. Každou odrůdu doplňuje informační tabule, která návštěvníky seznamuje s její stručnou charakteristikou. Ve vinici je vysazeno například kdysi populární Veltlínské červenobílé či Prachtraube, které stálo u zrodu moderní odrůdy Muškát moravský. Najdete tu i romantický Kamenorůžák, mystický Muškát žlutý, známý zejména ve Středomoří, či Veltlínské modré zvané Modrý Janek. Jméno téhle odrůdy se odvozuje od měňavého zabarvení slupek: malé zelené bobulky brzy po odkvětu zmodrofialoví, před zráním se mění na tmavofialové a při zrání se zabarví opět do zelenošeda. Speciality z vinice starých odrůd je možné od 1. 5. 2005 ochutnat právě v Moravském sklípku.
Areál československého opevnění Šatov 
Je muzeum československého opevnění budovaného v letech 1935 – 1938 na obranu před nacistickým Německem, ležící v blízkosti Šatova. Areál je ve správě Technického muzea v Brně a zahrnuje dva pěchotní sruby (MJ-S 3 „Zahrada“ – od roku 2005 zpřístupněný pro veřejnost s expozicí věnovanou československému opevnění na jižní Moravě, historii objektu a využívání čs. opevnění po druhé světové válce) a MJ-S 2 „Úvoz“ (v současnosti nepřístupný) a dva objekty lehkého opevnění, tzv. „řopíky“.

Naučná stezka "Za historií, vínem a opevněním" o celkové délce cca 4,5 km seznamuje na 16 informačních tabulích se všemi tvářemi Šatova. Trasa vede po jižním okraji, středem a severní částí obce.
 

Přírodní zajímavosti

Skalky u Havraníků tvoří svahy stepního charakteru mezi Havraníky a Šatovem, které mají velkou přírodní hodnotu. Je to typická step o rozloze přibližně necelých osmnáct hektarů s botanicky, ornitologicky a entomologicky cennými druhy. Roste tu například vzácný koniklec velkokvětý, kosatec nízký nebo divizna brunátná. Z ptáků zde hnízdí pěnice vlašská nebo strakapoud jižní. Step u Havraníků je zčásti vyhlášená přírodní památka Skalky, ale evropsky významná lokalita Skalky u Havraníků stávající přírodní památku rozšiřuje o další cenné území.
 

Vinařské stezky

V městysu Šatov
začíná Znojemská vinařská stezka pokračující dále do NP Podyjí a Znojma
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.