DOBŠICE


Adresa:      Brněnská 70, 671 82 Dobšice
Starosta:    Ing. Jaroslav Jenšovský
Telefon:     +420 515 249 030, +420 515 249 040, +420 724 173 680
E-mail:      obec@dobsice.cz
Web:          www.dobsice.cz
 
První zápis o obci Dobšice se objevil v zakládací listině premonstrátského kláštera v Louce, a to roku 1190. První název byl „Dobsici“, zřejmě odvozený od jména Dobeš. Obec byla zpočátku obydlena především lidmi s německou národností, avšak po druhé světové válce se poměr české a německé národnosti značně změnil. Ves je známá také díky archeologickým nálezům. Jsou zde zachovány stopy neolitického člověka (kamenná sekyra, keramické střepy), stopy doby bronzové (spona do šatů), římská perioda (stříbrné římské mince), svědectví o germánském osídlení před stěhováním národů (80ti centimetrový meč). Významné jsou také dva pískovcové kříže pocházející zřejmě z 16. století. Negativní historickou událostí byla válka mezi rakouskými a francouzskými vojsky, která se odehrávala na tomto území na začátku 19. století. V letech války Dobšice málem celé lehly popelem.

Dobšice se vždy nacházely v klimatických podmínkách, které byly a jsou příznivé pro zemědělství. Později se ze zemědělství odštěpilo vinařství. Tato obec je jednou z nejvýznamnějších v kraji, co se týká vinařství. V roce 1678 obdělávalo 26 „luckých“ poddaných celkem 236 čtvrtí vinic a v roce 1897 obsadily Dobšice v seznamu největších vinařských obcí osmé místo. V té době měly celkem 63 ha vinic. V dnešní době se toto číslo zmenšilo na 28 ha. Svědectvím bývalé vinařské slávy jsou tři vinařské sklepní uličky a množství vinných sklepů uvnitř jednotlivých stavení přímo ve vsi. Od poloviny 19. století získávalo také svoji roli pěstování okurek, které jsou dodnes značným finančním zdrojem místních pěstitelů. Mezi další ziskové artikly tehdejšího i dnešního zemědělství patří také pěstování třešní a meruněk.

Historická zmínka o obyvatelích této vesnice je minimální, avšak existuje jedno jméno, které se vrylo do paměti nejen místních obyvatel, a to řezbář a truhlář Johann Lahofer. Jsou stále dochována díla, která patří neodmyslitelně k jeho osobnosti. V louckém kostele ve Znojmě lze zahlédnout bohatě vyřezávané lavice s vyobrazením scén ze života sv. Norberta. V Praze ve Strahovském klášteře je instalována skvostná knihovna, která se skládá z nádherných skříní a knihovních regálů z ořechového dřeva, bohatě vyřezávaných a situovaných do dvou pater s ochozem a sloupkovým zábradlím. V současné době žije v Dobšicích 2335 obyvatel na území o velikosti 474 ha.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.