DYJÁKOVICE


Adresa:             Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice
Starosta:           Josef Gajdošík
Telefon:            +420 515 275 308
E-mail:              obecdyjakovice@tiscali.cz
Web:                  www.dyjakovice.cz
 
Dyjákovice jsou příhraniční obcí ležící mezi Znojmem a Laa an der Thaya. Nejstarší zpráva o obci pochází z roku 1278, kdy po bitvě na Moravském poli vtrhl na Moravu Rudolf Habsburský a u Dyjákovic ležel táborem. Nejstarší písemné památky ukazují, že se jedná o původem českou osadu. Roku 1390 Jan Hynek z Bítova prodal Dyjákovice s poddaným lidem panu Drslavovi ze Šelnberku. V předávací listině se uvádějí Dyjákovice pouze českým jménem. Jan z Pernštejna přikoupil v roce 1534 od města Znojma mlýn Rohrhof u Dyjákovic blíže Lávy. Dědictvím pak přišel všechen majetek na rod pánů z Lipé, kteří byli v Moravském Krumlově. Poněvadž se ale Berchtold Bohosud z Lipé zúčastnil českého povstání, jeho majetek propadl a byl pak prodán knížeti Lichtenštejnovi. Za vlády Lichtenštejnů se Dyjákovice poněmčily.

Na městečko byly Dyjákovice povýšeny roku 1882 s právem dvou ročních trhů: 20. ledna – den sv. Fabiána a Šebestiána a 29. září – den sv. Michala. Dyjákovice měli jen jednu zajímavou poddanskou povinnost - na den sv. Martina byla obec každoročně povinna dovézt na zámek Moravský Krumlov bílou husu na žebřinovém voze taženém čtyřmi bělouši.
Dyjákovice zažily řadu živelných pohrom. Požáry zuřily v Dyjákovicích v letech 1779, 1780, 1800, 1814. Největší požár postihl Dyjákovice dne 15. srpna 1848, kdy za půldruhé hodiny zničil 173 domů a 120 stodol.
Škodily také povodně: 29. května 1820 tál sníh tak rychle, že rozvodněná Dyje strhala hráze a rozlila se do polí a pastvin. Ve stejném roce pak ještě průtrž mračen 21. května zaplavila pole tak, že voda stála na polích až do konce června a znemožnila sklidit úrodu. Další povodně jsou zaznamenány v roce 1815, 1816.
 
V současné době žije v Dyjákovicích kolem 860 obyvatel. Významnou památkou je kostel sv. Michala z roku 1761. V okolí obce také leží množství srubů meziválečného opevnění.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.