DYJÁKOVIČKY

 

Turistické zajímavosti

 
Kostel sv. Víta
Kostel v Dyjákovičkách je zasvěcen sv. Vítu a je v jádru gotický. V roce 1577 byl opraven a rozšířen na náklady Louckého kláštera. Jedná se o jednolodní stavbu se zúženým kněžištěm, ukončeným pětibokým závěrem. Na severní straně kněžiště se tyčí dvoupatrová hranolová věž. V kostele se nacházejí dva oltáře, hlavní je zasvěcen svatému Vítu a boční Matce Boží. Obraz sv. Víta namaloval Jan Josef Winterhalter (1743-1807), autor oltářních obrazů a fresek působící na Znojemsku a Brněnsku. Roku 1800 byly zakoupeny nové varhany, roku 1836 byly pořízeny obrazy křížové cesty. V zahradě okolo kostela se dochovalo velké množství barokních soch.
 
Ječmeniště
K Dyjákovičkám patřila také osada Ječmeniště (Gerstenfeld), která vznikla v roce 1787. V osadě byla i škola, do které chodilo v roce 1901 43 dětí a menší kaple z roku 1890. Čistě zemědělská a vinařská obec měla v roce 1900 výměru 129 ha hospodářské půdy. Dle statistických hlášení z roku 1930 bydlelo v Ječmeništi 273 obyvatel (259 Němců, 12 Čechů, 2 jiné národnosti) v 57 domech. Po roce 1948 obec zanikla. Dnes se na místě osady nachází jelení farma.
 

Vinařské stezky

Obcí Dyjákovičky prochází Moravská vinná stezka
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.