HRÁDEK

Pomezní stráž moravské země


Adresa:        Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma
Starosta:      Ondřej Kubic
Telefon:        +420 515 275 186
E-mail:         info@obec-hradek.cz
Web:            www.obec-hradek.cz


Hrádek souvisí se vznikem přemyslovského knížectví. Tehdy se řeka Dyje stala jeho jižní hranicí a český kníže Břetislav I., vládnoucí v letech 1034 - 1055, vybudoval na přechodech řeky Dyje řetězec tvrzí - hradů, mezi nimi i tvrz „NAGRADKU“. První zmínka tohoto místního názvu je v historických pramenech datována rokem 1045. K roku 1046 se váže první zmínka o románské rotundě svatého Oldřicha, což je považováno za počátky založení dnešní obce Hrádek. Ten byl roku 1342 již městečkem a v roce 1785 bylo potvrzeno městu Hrádku právo konat výroční trhy.

Počínaje prusko-rakouskou válkou v srpnu 1866 do osvobození po II. svět. válce v roce 1945 trpěl Hrádek a okolí válečnými útrapami i oběťmi. 1. 10. 1938 byl proveden odsun českého obyvatelstva do vnitrozemí. Po válce bylo odsunuto pro změnu německé obyvatelstvo a do obce přišli noví kolonisté. V roce 1945 byl kamenný most přes řeku Dyji vyhozen do povětří skupinou mladých německých vojáků. Po příchodu Rudé armády byl postaven za pomoci místního obyvatelstva provizorní most dřevěný.

V padesátých letech patřila k velkým akcím výstavba závlahového kanálu a výsatba větrolamů. 1960 byl veřejnosti slavnostně předán nově vybudovaný Kulturní dům, který si občané vybudovali svépomocí. V červenci 1973 byl dokončen vodovod. V roce 1974 byly budovány asfaltové cesty, rekonstrukce mateřské a základní školy. V roce 1990 bylo vybudováno nákupní středisko a o 6 let později byla obce  plynofikována. Aby obec vypadala hezky, je potřeba hodně práce, takže obec využívá nabídky úřadu práce a sezóně zaměstnává veřejně prospěšné pracovníky, kteří mají velký podíl při udržování obce. Samozřejmě k líbivosti obce přispívají i sami občané, kteří si udržují okolí domů a na některé zahrádky a domky je radost pohledět.

 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.