HRÁDEK

 

Historické pamětihodnosti

Kostel sv. Petra a Pavla - Původní kostel z roku 1127 byl roku 1657 po dobytí Hrádku Švédy vypleněný, 1747 obec včetně fary a kostela vyhořely. V roce 1761 byla tedy zahájena stavba nového kostela, který byl vysvěcen 1767.

Románská rotunda - kaple sv. Oldřicha je nejproslulejší památkou Hrádku. Původně karner na kruhovém půdorysu s půlkruhově vypnutou apsidou z poloviny 13. století. Jde o zbytek staroslavného zeměpanského hradu z 1. poloviny 11. století. Dlouhou řadu let se kaple používalo za kostnici a za Boží hrob. Pod kaplí je hrobka s uloženými kostmi zemřelých.

Fara - první zmínka sahá do roku 1227. Za časů náboženských nepokojů propadla celá farnost luteránství.

Hřbitov byl založen roku 1755, začátkem 70. let byla provedena úprava hřbitova. Dominantou je hlavní hřbitovní kříž z roku 1789.

Socha sv. Floriana, patrona všech hasičů, z roku 1757 stojí na náměstí v jeho jihovýchodní části obklopena mohutnými stromy. Památka byla restaurována v roce 2000.

Socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století je umístěna naproti škole, památka byla restaurována v roce 1999.

Boží muka na konci obce směrem na Dyjákovice  z roku 1695, byla restaurována v roce 2002.

Boží muka Panny Marie Bolestné r roku 1788 u vinného sklepa v obci, byla restaurovaná 2003.

Sousoší Loučení Krista s Pannou Marií z roku 1789 po kostelem, bylo restaurované v roce 2005.

Kaple, nyní zasvěcená sv. Anežce České u silnice směrem do Jaroslavic.
 

Přírodní zajímavosti

Meandry Dyje
Tok řeky Dyje mezi Tasovicemi a mostem u Hrádku je ceněn jako Evropsky významná lokalita se vzácnou flórou a zachovaným přirozeným korytem řeky. Území je zařazeno do soustavy Natura 2000 a jako takové chráněno.
 

Vinařské stezky

Obcí Hrádek prochází páteřní Moravská vinná stezka mezi Znojmem a Hevlínem.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.