RAJHRAD


Adresa:              Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
Starosta:            Mgr. František Ondráček 
Telefon:             +420 547 426 811
E-mail:               mesto@rajhrad.cz
Web:                   novy.rajhrad.cz


Město Rajhrad leží na samém severu Znojemské vinařské podoblasti cca 12 km jižně od Brna. V současné době zde žije kolem 3800 obyvatel. Dnešní Rajhrad byl založen nejspíše na přelomu 10. a 11. století po zániku nedalekého velkomoravského hradiště, jehož jméno převzal. V polovině 11. století daroval kníže Břetislav břevnovským benediktinům pro založení nového kláštera mimo jiné i ves Rajhrad. Té bylo od roku 1234 uděleno právo trhu každou středu. Dne 20. října 1554 břevnovský opat Jan Chotovský a rajhradský konvent povolili Rajhradu nazývat se městečkem a užívat starodávnou pečeť. Vrchnost tehdy přenesla na městečko trestní pravomoc a prodala městečku dolní hospodu pro zřízení radnice. Kolem roku 1620 měl Rajhrad 41 domů a 300 obyvatel. V roce 1622 se klášternímu purkrabímu Václavu Sobkovi z domu č. p. 7 narodil syn Matouš, který se stal v roce 1668 arcibiskupem pražským, a je tak nejvýznamnějším rajhradským rodákem.
V letech 1706 až 1790 se počet domů zdvojnásobil. V roce 1838 protnula městečko železnice. Po regulaci Svratky v roce 1848 již Rajhrad tolik netrpěl povodněmi. Nebývalý rozvoj propukl v Rajhradě po vzniku republiky, kdy byly postaveny nové čtvrtě Matlaška a Ostrůvek. Od třicátých let zde byly prodejny drogerie, obuvi, hodinářství, mlékárna, koloniál, lahůdkářství a cukrárna. Za německé okupace mnoho místních zahynulo, bylo popraveno nebo perzekuováno. Po převratu v roce 1948 docházelo k tzv. socializaci všech sektorů i v Rajhradě. V roce 1952 se stal Rajhrad sídlem vojenské posádky pomocných technických praporů (PTP), která obsadila oba kláštery. V období po roce 1989 se podařilo celý Rajhrad vybavit inženýrskými sítěmi, opravit místní komunikace a postavit čistírnu odpadních vod. Dne 27. října 2000 byl Rajhrad povýšen na město.
 
V Rajhradě fungují dvě základní školy, dále Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště Rajhrad. Působí zde také několik sportovních a zájmových spolků. Místní Sokol vede několik oddílů. Jedná se o věrnou gardu, kterou tvoří nejstarší ženy, dále tenisový oddíl, oddíl volejbalu, šachový oddíl a další. V Rajhradě působí také Moravská šermířská skupina Asmodeus, která zde pořádá každoročně šermířskou show. Jednou za dva roky se také koná bitva Rajhrad 1645, které předchází večerní průvod rakouských a švédských vojsk. V Rajhradě působí i mnoho menších oddílů, a to rybářský oddíl, skautky, rozvíjí se i vodácký oddíl.


 


 

 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.