HEVLÍN

 

Historické pamětihodnosti

Románský sloup
Nejstarší a nejcennější památkou v obci je románský sloup, který sloužil kdysi jako označení brodu přes řeku Dyji.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Barokní kostel s bohatou výzdobou interiéru, dostavěný roku 1743, je obklopen pozdně gotickými božími muky a sochami tří světců pocházejícími z 19. století.

Linie lehkého opevnění
Zajímavostí v okolí obce je linie lehkého opevnění se dvěma těžkými objekty (MJ-S 15, MJ-S 16). Jedná se o pohraniční opevnění z let 1936 – 1938.
 

Přírodní zajímavosti

Hevlínské jezero
Přírodní památka Hevlínské jezero leží severozápadně od obce. Jedná se o mokřad s výskytem chráněných obojživelníků, hnízdí tu vodní ptáci.

Trávní dvůr
V okolí Hevlína a Hrabětic se rozléhá přírodní rezervace Trávní dvůr. Zbytky lužního lesa kolem starého ramene Dyje. Olšové lesíky, louky, rákosiny, malé trvalé vodní polchy jsou i významnou ornitologickou lokalitou.
 

Vinařské stezky

Obec leží na trase stezce Moravská vinná.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.