MORAVSKÝ KRUMLOV

Zachránce Slovanské epopeje


Adresa:              Nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
Starosta:            Mgr. Tomáš Třetina
Telefon:             +420 515 300 711
E-mail:               tretinat@mkrumlov.cz
Web:                   www.mkrumlov.cz

Historické jádro města bylo postaveno na nádherné prohnuté ostruze hlubokého zaklesnutého meandru řeky Rokytné. Meandr řeky pravděpodobně sehrál roli jak v půdorysu města, tak i v jeho jménu (Krume Aue – křivý luh).

Nejstarším historicky doloženým místem oblasti bylo hradisko Rokytno či Rokyten, v místech dnešní místní části města Rokytná, které bylo nejpozději před koncem 12. století opuštěno. Založení města bylo úzce spjato se stavbou kamenného hradu typu tzv. italského kastelu zahájené pravděpodobně na pokyn českého krále Přemysla Otakara II. První nesporná písemná zmínka o existenci města je z roku 1289, kdy byl krumlovský hrad a město s největší pravděpodobností v držení pánů z Obřan.

Moravský Krumlov je zajisté nejvíce znám díky monumentální Slovanské epopeji Alfonse Muchy. Díky zásluze místních byla epopej v 50. letech převezena do krumlovského zámku, kde byla část obrazů zpřístupněna veřejnosti a od roku 1968 byl v Rytířském sále a zámecké kapli vystavován celý cyklus dvaceti obrazů. Na podzim v roce 2011 nechala Galerie hlavního města Prahy plátna odvézt do Prahy. Město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo o nejvýznamnější turistický magnet s negativním dopadem v oblasti cestovního ruchu.
 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.