ZNOJMO

 

Znojemské vinice

Znojemsko za svoji vinařsku slávu vděcí Římanům, a to jedné z legií císaře Marka Aurelia. Ta ve 2. stol. pronikla na jižní Moravu a založila zde první vinice. Jednou z nejstarších vinic vůbec je Šobes, pojmenovaná dle starého místního názvu pro nerovné a vysekané pole, ležící nad meandrem Dyje přímo v NP Podyjí. Rozvoj vinařství pak podnítil velkomoravský kníže Svatopluk dovozem vinné révy z Rakous a Uher. Výsadbě a péči o vinice se pak věnovaly klášterní komunity, zejména loučtí premonstráti, později i bohatí měšťané. V současnosti se nacházejí nejlepší vinice znojemské vinařské oblasti na jižních svazích kolem řek Dyje a Jevišovky. Jižně od centra Znojma leží Kraví hora považovaná za nejlepší viniční trať na celé jižní Moravě. Podobně jsou hodnoceny i tratě Peklo, Šác, Babičák, Frédy, Volné pole, Weinperky a další. Nad vodní nádrží Znojmo v terroiru, který je přirovnáván k ne příliš vzdálenému Šobesu, je trať Lajtny, rozdrobená do malých rodinných viniček. Nejcennější část jsou tzv. Hradišťské terasy jižně pod obcí, na dohled od protějšího znojemského hradu.
Na Znojemsku se dobře daří bílým aromatickým vínům pěstovaným na prvotřídních viničních polohách. Hlavní odrůdou oblasti je Veltlín zelený. Jedinečné chuti a vůně zde dosahují i Muller-Thurgau, Sauvignon a Ryzlink rýnský. Zajímavostí je malý počet drobných pěstitelů. Většina vinic je totiž v držení velkých vinařských firem.
 

Sklepní uličky

Sklepní ulička v malé obci Konice na jih od Kraví hory se nachází na SV okraji. Další sklepy pak najdeme ve směru na Popické kopečky nebo mezi obytnými domy. Vína z Konic jsou vyhlášená.

Sousední Popice mají jedinečnou viniční trať Pod lesem a sklepní uličku v jižní části obce. Většina vinařských staveb v ní pochází z 2. pol. 19. stol. Zemní sklepy s kamenným předsklepím, přízemní lisovny i mohutné vinařské stodoly si zachovaly původní tvář a nejsou dotčeny novodobými přestavbami.
 

Kde lze ochutnat víno

 

Vinaři

Seznam vinařů najdete na webu města Znojma.
 
Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!
 

Vinařské organizace v regionu

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
Spojení znojemských vinařských obcí do svazku nazvaného Daníž iniciovalo 6 obcí ležících na potoku Daníž. V roce 2000 se Svazek Daníž rozšířil téměř o všechny vinařské obce Znojemského regionu, takže dnes čítá 35 členských vinařských obcí. Společným cílem svazku je rozšíření a zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu včetně rozšíření kontaktů s obcemi Rakouska. Současně je přihlíženo k dalším cílům, jako revitalizace krajiny, ochrana přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace, podpora rozvoje občanské společnosti, zejména podpora nevládních neziskových organizací.
 
MAS Znojemské vinařství
Území mikroregionu Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. zahrnuje 41 obcí v okrese Znojmo. Tento zcela venkovský region, kde se nevyskytují žádné významné průmyslové podniky, usiluje touto cestou spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací o získávání prostředků k celkovému rozvoji regionu.
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.