Mikulov - štědrost přírody a duch tolerance


Hýčkaná sluncem na jižním svahu Pavlovských vrchů, uprostřed vzhůru šplhajících řádků vinic a bujné zeleně jižní Moravy, leží dávná křižovatka kultur, město vína a ojedinělých historických památek. Bělostné skály se stříbřitými útesy, rozmanitá květena a unikátní druhy fauny zdobí jednu z architektonických perel Moravy, kolem mohutného zámku rozložený Mikulov. Město pod Svatým kopečkem na vápencových skalách Zámeckého vrchu, Kozího hrádku a Turoldu vás očaruje podmanivostí středověké mozaiky, kterou městu vtiskly mocné šlechtické rody Lichtenštejnů a Ditrichštejnů. Tolerantní vrchnost a strategická poloha města přivedly v 16. století do Mikulova výtečné řemeslníky a vinaře pronásledované sekty habánů i podnikavé židovské obchodníky. Mikulovská židovská obec byla největší na Moravě a město bylo až do poloviny 19. století správním a duchovním centrem moravských židů, sídlem zemského rabína. Jádro Mikulova je městskou památkovou rezervací.

Poloha města, štědrost přírody a duch tolerance stály i za dynamickým rozvojem mikulovského vinařství. Roku 1526 přijal Mikulov jako první město na Moravě habány a jejich příchod podnítil výsadbu nových vinohradů, které se táhly ke Svatému Kopečku, Klentnici a Bavorům. Proslulost vinařství ve městě dosvědčuje i mikulovský horenský řád z roku 1586, který si přes svou podobnost s horenským právem nedalekého Falkenštejnu zachoval procesní nezávislost. Nejvyšším horenským soudcem na mikulovském panství byla světská vrchnost, veřejné čtení horenského práva bylo nařízeno jednou za rok, na svátek svatého Vavřince. Řádné a včasné vzdělávání vinohradů zajišťoval pravidelnými prohlídkami perkmistr, nedbale obdělaná pole byla označena dřevěným křížem a jejich majitel potrestán pokutou. Perkmistr také rozhodoval spory mezi vincúrem a vinařem i dodržování zákazu práce v sobotu odpoledne, v neděli a o svátcích. Horenský řád trestal nejen krádeže hroznů, ale i kolí, vláčením vinohradem byl potrestán ten, kdo ze msty zničil mladé výhony vinné révy. V 18. století, kdy je zmiňován Mikulov jako vinařské centrum Moravy, dochází rovněž k budování rozlehlých sklepů. V roce 1850 vznikl ve městě okresní spolek pro zemědělství a vinařství a rozloha vinic dosáhla 352 hektarů. Dnešních 440 hektarů vinic je rozloženo na dvanácti viničních tratích převážně na vápencových skalách v okolí města. Staletou tradicí se pyšní zejména trati Pod Svatým Kopečkem, Šibeniční vrch, Pod Turoldem, Hliníky, Mariánský kopec, Červený kopec, Za rybníkem.

O sklepní uličce


Vinařská expozice Regionálního muzea

Vývoji vinařství na Moravě je věnována expozice Regionálního muzea v Mikulově. Mapuje tradiční i současné pracovní postupy při ošetřování vinic i výrobě vína, součástí expozice jsou pracovní nástroje a nářadí vinařů, nádoby a historické lisy. Desítce ojedinělých exemplářů bohatě zdobených řezbou dominuje kládový lis z Divák datovaný letopočtem 1751. Součástí prohlídky je i renesanční sklep s obřím sudem z roku 1643, který pojal 101 000 litrů vína. Výstava přibližuje i sváteční chvíle vinařů – vinobraní a chutnání vína.

Křivolaké podzemní chodby ve vápencové skále

Mikulovské sklepy byly budovány v několika lokalitách na okraji města, významné sklepy a vinařské kolonie najdete ale i pár kroků od historického centra města.

Na Jámě

Výstavnými vinařskými stavbami Mikulova jsou nadsklepní domy. Unikátní podzemní dílo skrývá barokní dům z roku 1525 Na Jámě č. 17. Po několika schodech se sestupuje do první místnosti trojprostorového sklepa, která dnes slouží jako lisovna. Původní lisovnou byla následující příčná chodba s křížovou klenbou, která si uchovala charakter impozantního středověkého prostoru, kterému majitel domu Ing. Eliáš vtiskl duši i tvář dávných časů. Vstup do samotného sklepa je rámovaný kamenným ostěním a vede širokou valenou šíjí opatřenou odkládacími nikami. Sklep je zaklenutý neomítnutou cihlovou klenbou, kterou podpírají masivní pásy ze smíšeného zdiva. Boční lochy v zadní části sklepa sloužily jako úkryt zásob před plundrujícími vojsky již v době švédských nájezdů na Moravu. Soudobá kopie původního vinařského domu z 19. století Na Jámě č. 7 skrývá prostory členitého skalního sklepa. Lisovna je úzká a malá, cihlové schody vedou do zděného předsklepí, odkud se sestupuje do labyrintu vzájemně propojených jeskyněk. Cenný vinařský objekt je i v přízemí památkově chráněného domu v Koněvově ulici č. 22. Starobylá obdélníková lisovna je zaklenuta čtyřmi poli křížové klenby a spojena s habánským sklepem.

Zajímavost - Kozí hrádek

Pitoreskní a křivolaké chodby ve vápencové skále sloužící k uskladnění vína jsou zde zmiňovány již v polovině 18. století. Budování sklepů pod Kozím hrádkem pokračovalo i v dalších letech, svědectvím o jejich majitelích jsou cihly s židovskými motivy a německými monogramy nalezené při úpravách sklepů. Jedním z původních skalních sklepů je i pietně rekonstruovaný sklep pana Čermáka. Nádherné a tajuplné prostory zdejších sklepů bohužel většinou kryjí nestylové lisovny z druhé poloviny minulého století. Novodobým sklepem s přízemní lisovnou je stavba Ladislava Solaříka. Obnovení zasypaného sklepa započalo odstřelováním skály v roce 1957 a pět let trvalo sekání, vrtání a vyvážení kamene a navážky. Úmorným zápasem s vápencovým masívem vznikla lisovna a sklep nepravidelného půdorysu s několika chodbami, který v nejvyšším bodě dosahuje výšky pět metrů. Pravděpodobně teprve koncem 18. století se začaly stavět vinařské domy a vinné sklepy v dnešní ulici Kamenný řádek. Na dobu původu vinařských staveb ve svahu pod Turoldem se dá usuzovat podle stavebního řešení průčelí. Nejstarší přízemní i patrové lisovny nad sklepy zde vznikaly nejdříve na přelomu 18. a 19. století, součástí kolonie je i řádek nových sklepů. V dalších sklepních koloniích ve městě – ulice Bezručova a Zlámalova – se střídají hluboké zemní sklepy s chátrajícím průčelím tradičního tvarosloví a vinařské novostavby.

Kde můžete ochutnat víno

Vinařské centrum Mikulov– tel. 519 510 368, www.wiem.cz

Vinný sklep - Penzion v Jámě - tel. 602 353 738

Vinařství Kosek– tel. 731 458 753, www.vinarstvikosek.cz

Vinařství Marcus & Co. – tel. 775 330 620, www.vinarskydum.cz

Vinařství Rodu Pazderků – tel. 602 567 640, www.dionysos.breclavsko.com

Vinařství Turold Mikulov, s.r.o. – tel. 777 134 245, www.turold-mikulov.cz

Viný sklep Eliška – tel. 519 513 073, www.hoteleliska.cz

Vinný Sklep Pod Kozím hrádkem – tel. 519 511 736, 721 743 342

Vinný sklep U Maršálka– tel. 606 365 748, www.vinosimak.cz

Josef Čermák – tel.721 179 572

Víno Mikulov, Vinoteka Svatého Urbana – Piaristů 2, tel.519 951 011,

www.vinomikulov.cz

Hotel Templ – tel.519 323 095, www.templ.cz


Slavnosti spojené s vínem

Výstava Vín Podpálaví (duben)

Výstava Šampiónů (výstava vín oceněných titulem Šampión; květen)

Trojfestival „SOUSEDÉ“ (výstava vín; srpen)

Výstava Vín Mikulovské vinařské podoblasti (září)

Pálavské vinobraní (září)

O Zlatý hrozen jižní Moravy (září)

Svěcení vína (listopad)
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.