Šardice – vinařská tradice na pečetidle


Památnou a nejstarší budovou v obci je kostel sv. Michaela, jehož nejstarší část pochází ze 13. století, kdy se datuje i první písemná zmínka o obci. Neméně významnou památkou je budova Rezidence – bývalé reprezentační sídlo brněnských augustiniánů z roku 1742, kteří nemalou měrou přispěli k rozvoji vinařství v obci. V rezidenci pobýval i pokrokový opat Cyril Napp a Řehoř Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Vinařství bylo po staletí tradiční obživou občanů Šardic, o čem svědčí i dochované mosazné pečetidlo z roku 162 s vinařskou tématikou. Původní horenský řád vydaný přímo pro Šardice markrabětem Janem Jindřichem přizpůsobil roku 1753 opat Pertscher novým poměrům. „Vinohradské regule“ odstranily fyzické tresty a omezily pokuty, byla zakázána práce o nedělích a svátcích a stanoven trest tři dny vězení pro vinaře, který nesvětil svátky. Zrušení starých horenských řádů přispělo k rozvoji vinařství a vinice se staly důležitým zdrojem obživy šardických chalupníků a bezzemků. Na zdejších svazích obrácených k jihovýchodu se rodily hrozny pro výrobu velmi kvalitního vína, které zde nakupovali i brněnští občané a obchodníci. Největším vinařem v obci a zároveň odběratelem vína ze Šardic byl augustiniánský klášter na Starém Brně.

Že se zdejší vinice vysoce cenily, vysvítá ze zpráv o jejich přespolních držitelích. V 15. století zde měl vinice Jan z Doupova, hospodáři z Nenkovic a Ždánic i kostel v Milonicích. Šardické vinice se rozšiřovaly tak, že nakonec pokryly všechna výhodná stanoviště směrem k Nenkovicím a Stavěšicím. Kromě Staré hory, která svým původem sahá až do 13. století, je většina vinařských tratí, jejichž názvy se dochovaly dodnes, uvedena v šardické kronice již v 16. století Po třicetileté válce, v souvislosti s dosídlováním Šardic, se mimo zmíněných tratí vzpomínají Šumperky, Červenice či Přední, Dlouhé a Krátké Úlehle, Klíny a Novosady.

O sklepní uličce


Sklep hostinského Loydera

Vinné sklepy v té době mělo jen několik vinařů, začátkem 18. století vlastnili sklep v Šardicích jen augustiánský klášter, farář a hostinský. Chalupníci si začali stavět sklepy teprve tehdy, když museli odevzdávat vrchnosti vinné dávky nikoliv v moštu, ale v čistém víně. Vybírání vinných desátků měl na starosti purkmistr. První vinařské stavby si šardičtí hospodáři stavěli na Drahách. Z konce 18. století se zachovalo několik žádostí o povolení stavby sklepa. Tyto sklepy se staly zárodkem pozdějších chalup, takže historická sklepní ulička v osadě nevznikla. Vyplývá to z polohy obce a tradice budování sklepů v březích za domy. Dokladem starobylosti vinařství v obci je takzvaný Loydrák, sklep s lisovnou z roku 1745. Kdysi patříval hostinskému Loyderovi, v roce 1997 byl citlivě opraven. Dochovalo se i několik starších sklepů v trati Hliník, které jsou ale dnes již přestavěny. Od 50. let 20. století byla postupně budována lokalita sklepů a nadsklepních domů v trati U hřiště, o dvě desetiletí později bylo vystavěno sedm sklepů s patrovými lisovnami v areálu Za dědinú. Několik nadsklepních domů zde zdobí loubí a sgrafita. Nadsklepní prostory sklepů Za dědinú nabízí možnost ubytování a úschovy kol a jsou vítaným nástupním místem pro využívání cyklostezek v okolí. Za sklepy je vytvořeno venkovní posezení s možností opékání. Nový sklep Pavla Karlíka zajišťuje ubytování pro více než čtyřicet osob i posezení při šardickém víně.

Kde můžete ochutnat víno

NEOKLAS a.s. Šardice – www.neoklas.cz

JOSEF VALERIÁN – Šardice č.p. 18, tel.518 624 610

ZDENĚK GALIA – Šardice č.p. 222, tel.518 624 615

NEŠPOROVÁ JARMILA – Šardice č.p. 429, tel.603 903 789, www.webpark.cz/vinarstvinesporovi

Slavnosti spojené s vínem

MÍSTNÍ VÝSTAVA VÍN (březen)

OTEVŘENÍ MÍSTNÍ ČÁSTI MUTĚNICKÉ VINAŘSKÉ STEZKY (1. května)

ZARÁŽÁNÍ HORY (srpen)

ŠARDICKÝ HODY (první neděli po svátku sv. Michala)

SVĚCENÍ VÍNA (prosinec)
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.