Vrbice - VYSOKO JE KOSTEL NA VRBICI, A JEŠTĚ VÝŠ SRPNOVÉ NEBE, POD KTERÝM VINOHRADY ZRAJÍ, ŠPAČKŮM PRO RADOST.


Obec vznikla německou kolonizací začátkem 13. století, její obyvatelé byli svobodní a měli povinnost držet strážní službu. Současný kostel svatého Jiljí byl postaven teprve na počátku 20. století, dnes je novorománský chrám dominantou celého okolí. Vrbice je rozložená na svahu a náhorní plošině, vinařství se zde pro drsnější klima rozvíjelo pomaleji než v okolních obcích; teprve v posledním desetiletí se podle vinařských odborníků stává centrem nejkvalitnějších červených vín. Více než 150 hektarů vinic, jejichž zeleň se opírá o zlaté lány obilí v členité krajině, zdobí okolí osady v tratích Široký, Záhumenice, Strážka, Šudoněk, Krátký, Dlúhý, Ochoze a U Boží muky. Nejlepší jakosti zde dosahují odrůdy Neuburské, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Tramín, Sauvignon, Svatovavřinecké, Frankovka a Portugal, v posledních letech se rozšířilo pěstování odrůdy Zweigeltrebe.

O sklepní uličce


Ušlechtilá černá plíseň na moravských slepencích

Dvě lokality vrbických sklepů byly budovány s odstupem několika století a svým vzhledem i charakterem se značně liší. Starší kolonie Na sklepech, která tvoří dvě spodní patra vinařských staveb v obci, vznikala v druhé polovině 17. století a dnes je součástí vesnické zástavby. Většinou jde kamenné patrové stavení se zapuštěnými lisovnami a dlouhými klenutými sklepy. Rovné stropy lisoven jsou obvykle trámové, ke sklepu vykrouženému v hlíně vede svažitá spojovací chodba. V několika lisovnách jsou zachované původní podlahy z udusané hlíny. Čelní vstup do lisovny rámuje mohutné žudro, vydřevený štít je opatřený dvířky na ukládání sena. Podle legendy byly stavby propojeny podzemními chodbami s čejkovickou tvrzí a v dobách loupeživých nájezdů sloužily jako úkryt místním obyvatelům. Známější lokalitou jsou vinné sklepy Stráž. Tyto plže vykopané ve stráních slepencové skály pod kostelem byly vystavěny v pěti patrech nad sebou a každé z pater má svůj vlastní název: Na vyhlídce, Podkova, Pod kostelem, Pod větřákem, Pod novýma. První sklepy se zde začaly budovat na přelomu 18. a 19. století, lisovny s kamenným průčelím byly k podzemním chodbám přistaveny v polovině minulého století.

Presúz – vstupní část sklepa – je vybudován z vytěženého kamene a má kamennou štítovou stěnu, mnohdy řešenou ze dvou druhů kamene nebo v kombinaci s cihlou. Místní zvláštností je záliba v gotickém lomeném oblouku, místy trojoblouku. Prostor nade dveřmi bývá bíle vylíčený, někdy zdobený malbou – vinné hrozny, vrbický kostel. Ušlechtilá černá plíseň na stěnách sklepa svědčí o stabilním prostředí, které víno ke svému zrání a uchovávání potřebuje. K příjemnému posezení přispívá parková úprava areálu, kde je možno posedět na hrubě tesaných lavicích ve stínu historického lisu a těšit se vyhlídkou do kraje. Vzácně jednolitý ráz areálu, který vytvořil zedník František Michna v padesátých a šedesátých letech 20. století, narušuje jen několik patrových sklepů s brizolitovou omítkou v ulici Pod břehem.

Kde můžete ochutnat víno

Vinařství Vít Sedláček - ochutnávka vín vlastní produkce, Tel: 519 430 661

Vinařství Zálešák - víno, jídlo, ubytování, Tel: 777 012 700

Slavnosti spojené s vínem

Velikonoční výstava vín

Zpívání mužáků u sklepu s ochutnávkou vín (červenec)

Hody (konec srpna)

Zarážání Hory (září)

Svěcení mladých vín (27. prosince)
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.