Božice - dropi na vinicích


mapa BožicePrvní zpráva o Božicích se objevuje roku 1225, kdy jsou uvedeny mezi šesti vesnicemi, jejichž desátky byly určeny nově vysvěcenému farnímu kostelu v Křídlovicích. Až do poloviny 19. století byly Božice místní částí obce České Křídlovice. Úsilí o osamostatnění osady podpořila skutečnost, že v Božicích sídlila správa panského dvora. V následujícím období patřily Božice k vyspělým zemědělským obcím s rozvinutým vinařstvím. Dnes mají Božice téměř patnáct set obyvatel a patří k největším obcím znojemského okresu. Pamětihodnostmi obce jsou klasicistní zámek a Hraběcí studánka s altánkem.

Okolí Božic se vyznačuje mimořádně příznivými přírodními podmínkami, o čemž svědčí i skutečnost, že jsou jedinou lokalitou výskytu dropa velkého u nás. Zdejší vinice jsou založeny na štěrkopíscích a jsou mimořádně úrodné. Dnešních 140 hektarů registrovaných vinic je vysázeno na čtyřech viničních tratích na Pustině, U sv. Donáta a ve Staré a Nové hoře. Charakteristickou odrůdou je Veltlínské zelené, vysoké jakosti dosahuje i Ryzlink vlašský. V katastru obce hospodaří i Vinné sklepy Lechovice, takže když ochutnáte lahvičku jejich dobrého Sauvignonu nebo André, pravděpodobně jde o víno z hroznů sklizených na Nové hoře v Božicích. V obci není žádná velká vinařská firma, ale dvacítka drobných pěstitelů založila Družstvo božických vinařů.
 

O sklepní uličce

 

Sklepy vyhloubené ve spraši

Kdo jede po cestě z Borotic do Božic, nemůže si nevšimnout řady sklepů, které jsou vyhloubeny v pískovcovém svahu napravo od silnice. Některé mají nové dveře s mřížemi a zámky a je tedy patrné, že je místní vinaři využívají a pečlivě střeží. Stále je tu ale hodně takových sklepů, které nemají dveře vůbec a lidé si z nich udělali odkladiště nepotřebných věcí. V obci je téměř sto padesát sklepů situovaných v několika lokalitách kolem obce. V božickém katastru se už v devatenáctém století nacházelo velké množství sklepů vyhloubených v písečném kameni, nazývaných lochy. Lze předpokládat, že podzemní prostory vznikly při těžbě písku a teprve později byly zaklenuty a sloužily jako sklepy. Průčelí je pojednáno v klasicistním stylu se strohým trojúhelníkovým štítem. Jen ojediněle jsou sklepům představeny zahloubené lisovny, překryté zeminou a drnem. Výškový rozdíl mezi předsklepím a sklepem je vyrovnán šíjí různé délky, zpravidla vyzděnou z pálených cihel. Průčelí je řešeno účelně, s vchodem a dvěma malými větracími otvory po stranách dveří završené trojúhelníkovým nebo segmentovým štítem s římsou. U tohoto typu sklepních staveb se neuplatňuje barevné či ornamentální řešení průčelí. „Ve sklepní ulici směrem na Borotice je celkem třiapadesát sklepů. Po válce a osídlení obce byly sklepy obsazené, v padesátých letech bylo ale zrušeno maloplošné pěstování vinné révy, soukromé vinice byly násilně spojeny a malé vinaře nahradila velkovýroba. Pak zůstaly sklepy opuštěné,“ přibližuje historii sklepů místostarosta Božic Zdeněk Čurda. Obec Božice si ale hodnotu sklepů uvědomuje a snaží se v posledních letech přivést do sklepní ulice opět život. Od pozemkového fondu převzala patnáct hektarů vinic v takzvané Božické pustině a snaží se sklepy opět oživit, některé z nich jsou ve velmi špatném stavu
 

Kde můžete ochutnat víno

Družstvo Božických vinařů, Božice 380, 671 64 Božice

tel. 732 634 610, http://dbv.webnode.cz/
 

Slavnosti spojené s vínem

Velikonoční košt vína
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.