Nový Šaldorf-Sedlešovice - vinice proslavené znojemskými premonstráty


Od začátku Moravské vinné stezky na Komenského náměstí ve Znojmě vede cesta k prvním sklepům vyhlášené vinařské obce souvislou zástavbou a na kole ji zdoláte za čtvrt hodiny. Branou do Nového Šaldorfu-Sedlešovic je most přes řeku Dyji, na jejíchž brodech tři původní obce vznikly. Nejstarší ?yl Starý Šaldorf, dnešní název daly městečku osady, které vznikly teprve v 16. století. Kulturní památkou je pozdně gotický sloup, který byl postaven v Sedlešovicích jako památník na rozsáhlé záplavy v obci. Plocha vinic obou sloučených obcí představuje rozlohu 200 hektarů, kterým dominují především aromatické bílé odrůdy. Vinohrady se rozkládají v tratích Nad sklepy, Na dolině, nejlepší polohu a podloží má sedlešovická Kraví hora, proslavená především nezaměnitelnou chutí a vůní odrůdy Sauvignon, vynikající kvality zde dosahují i Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. První vinice na Znojemsku založily již římské legie, velký rozvoj pěstování révy vinné nastal v době Velkomoravské říše. V souvislosti s cyrilometodějskou misí a potřebou vína pro liturgické účely se novodobé výsadby vinic ujaly některé klášterní komunity, na Znojemsku především premonstráti, kteří v roce 1190 založili klášter v Louce u Znojma. Tradici vinařství v místě dnešní osady pak rozvíjelo a kultivovalo německé obyvatelstvo, které kraj osídlilo v době přemyslovské kolonizace území. Nucený odsun původních osadníků po 2. světové válce přerušil nejen vývoj vinařství v kraji, ale dal zapomenout i na tradice a zvyky, kterými obyvatelé osady žili po staletí. Na úroveň a význam vinařství v obci před válkou se dá usuzovat jenom z počtu a velikosti vinných sklepů a ze staleté proslavenosti vinice Kuhberg. Noví osadníci, kteří přišli především z Valašska, neměli s vinařstvím žádné zkušenosti a mohli jen těžko navázat na dílo předchozích generací. Před rokem 1989 bylo v obci jen několik drobných vinařů, kteří vyráběli víno pro vlastní potřebu. Jediným oficiálním producentem vína bylo místní zemědělské družstvo, které díky úspěchům na celostátních výstavách vín založilo i vynikající pověst Modrých sklepů a šaldorfských vín. Dnes je společnost Agrodružstvo Nový Šaldorf, s Modrým sklepem a vlastní prodejnou vín ve sklepní uličce, pouze jednou z mnoha vinařských firem, které renomé zdejších vín potvrzují. Od začátku 90. let vznikla v obci desítka rodinných vinařství, z nichž některá jen navázala na úsilí svých předků, které zmařil komunistický puč. V roce 2003 se vinaři sdružili do Cechu vinařů Nový Šaldorf-Sedlešovice a jejich výborná vína můžete ochutnat v cechovní vinotéce ve sklepě č. 20, zvaném U Nápravů.
 

O sklepní uličce

 

Modré sklepy

Centrem vinařské kolonie, která se rozkládá po obou stranách stezky směřující na jih, je historický kládový lis z 18. století. Areál „modrých“ sklepů je jedním z největších na Znojemsku, více než 180 vinařských staveb zabírá plochu devět hektarů a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů. Tajemství názvu památkově chráněného souboru Modré sklepy se ukrývá pod zemí. Materiál podloží, v němž jsou sklepní prostory vyhloubeny, tvoří pískovec prostoupený vrstvami modrošedého jílu, který působí dojmem namodralé výzdoby sklepního interiéru. Zvláštností je i technologie hloubení sklepů, které byly postupně kopány do délky i do šířky. Mimo „modrých“ sklepů jsou v lokalitě i stavby, jejichž klenba je z pálených cihel. V Novém Šaldorfu se vyskytují lisovny, spojené po dvou k sobě, každá má vlastní vchod, sklep i lis. Společná je pouze střecha, u které se (alespoň podle mínění současných majitelů) tímto způsobem ušetřilo na materiálu. Spojené lisovny jsou většinou ve vlastnictví dvou příbuzných rodin, nejčastěji otce a syna. Přízemní lisovny nad sklepy, většinou okapově orientované, jsou vystavěny většinou z cihel, jen u nejstarší z nich bylo použito hliněného či kamenného zdiva. Pestrobarevné omítky jsou většinou hladké, typická pro sklepní stavby na Znojemsku je kombinace hrubozrnné omítky s hladkými šambránami kolem vstupních otvorů a oken. Přízemní část oddělují liseny od štítového pole s malými větracími otvory a dřevěnými vrátky do půdního prostoru. Starší lisovny historické a architektonické hodnoty jsou především na pravé straně areálu, novodobé vinařské stavby vlevo od silnice poskytují větší komfort a často i stravování a ubytování.
 

Zajímavost

O renesanci původních vinařských zvyků usiluje Spolek přátel hroznové kozy. Toto zájmové sdružení přátel vinařství a historie čerpá z vyprávění předválečných obyvatel obce a ve spolupráci s místními vinaři obnovuje zvyky a rituály spojené především s postavou Hroznové kozy.
 

Kde můžete ochutnat víno

Cech vinařů Nový Šaldorf-Sedlešovice - 515 267 053, www.cvns.cz

Agrodružstvo Nový Šaldorf - 515 227 046, 515 267 383, www.modrysklep.cz

Vinařství rodiny Špalkovy - 515 243 802, 515 267 098, www.saler.cz
 

Slavnosti spojené s vínem

Soutěžní výstava místních vín (Velikonoční neděle)

Košt vín u příležitosti cyklistického závodu znovíncup (začátek července)

Václavské posvícení (na Václava)

Příjezd svatého Martina a ochutnávka mladých vín (sobota po svátku sv. Martina)

Hotařská koleda (Na tři krále) - Spolek přátel hroznové kozy
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.