logo-interreg-(2).jpg       

2020 - 20 let vinařských stezek


Doba trvání projektu: 1. 3. 2020 – 30. 9. 2021
Výše přidělené podpory:  15 661,59 EUR
Příjemce podpory:  Partnerství, o.p.s.
Přeshraniční partner: Weinviertel Tourismus GmbH
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko - Česká republika.
 
IMG_3950.JPG

Stručný popis projektu:
Jižní Morava a Weinviertel jsou oblíbenými vinařskými a cykloturistickými kraji, ve kterých je vyznačena síť vinařských stezek, kdy část je vedena i přeshraničně. Posledních 20 let se projektoví partneři Partnerství, o.p.s. a Weinviertel Tourismus soustředili především na budování infrastruktury a značky vinařských stezek na svém území. Ovšem nyní je správný čas využít přeshraničního potenciálu této nabídky a spolupracovat na společném rozvoji v rámci společného příhraničního regionu. Díky projektu „2020 - 20 let vinařských stezek“ podpořeného z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika jsme společně oslavili 20 let vinařských stezek na jižní Moravě, setkání s partnery upozornilo na toto výročí a také na skutečnost, že vinařské cyklostezky jsou přeshraniční s oblastí Weinviertel. Nové cyklookruhy po vinařských stezkách a zpracování obsahu na stránce www.vinarske.stezky.cz budou motivovat návštěvníky i místní obyvatele k cestám a poznání příhraničního regionu. Na podporu zájmu o vinařské stezky byla připravena společná databanka s informacemi k vinařským stezkám, novou foto a videobanku vytvořil partner projektu. Tisk trhacích map a jejich distribuce zdarma v příhraničním regionu, propagace na internetu, propagace na webech obcí, to vše povede k většímu zájmu o vinařské stezky na obou stranách hranice.
 
Aktivity a výstupy projektu:
  1. SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S PARTNERY V REGIONU
  2. DATABANKA A ÚPRAVY NA WWW.VINARSKE.STEZKY.CZ – vytvoření společného souboru s informacemi o vinařských stezkách pro účely sdílení a vzájemné propagace vinařských stezek mezi partnery. Aktualizace informací o vinařských stezkách. Úprava mapové částy webu. Nové naprogramování stránky s výlety.
  3. 20 CYKLOOKRUHŮ – vytvoření 20 nových výletů na webu v sekci výlety, z nichž 10 je přeshraničních.
  4. ADAPTACE PRO WEBY OBCÍ – Pro 25 obcí na jižní Moravě byla zpracována webová stránka o vinařských stezkách na jejich území. Odkazy na tuto stránku byly obcím zaslány pro umístění na jejich obecní weby.
  5. TRAHCÍ MAPY – 4x 20 000 ks podle vinařských podoblastí na jiřní Moravě s přesahem do Rakouska. Distribuce na jižní Moravě a ve Weinviertelu.
  6. PŘEKLADY – 98,5 NS z češtiny do němčiny. Texty pro web vinařských stezek a pro tištěné mapy.
  7. PROPAGACE – vinařské stezky byly propagovány formou online reklam na internetu přes systém Google Ads. Za období květen – srpen 2021 získaly celkem 14 255 prokliků.
 
Dopady projektu:
Projekt byl realizován na obou stranách hranice, umožnil setkání zástupců komunit, odborníků, pracovníků v cestovním ruchu a dalších zájemců z obou regionů. Rozvoj potenciálu vinařských stezek v příhraničním regionu bude přínosný pro oba regiony, výstupy projektu budou motivovat k návštěvě této oblasti a přeshraničním výletům (nejen) na kole po vinařských stezkách a k objevování místního kulturního a přírodního dědictví.

210032_mikulovska_podoblast_A3_na_sirku_SKLEPNI_ULICKY_v5.jpg


Vystrizek-mapa.PNG


Vystrizek-vylety.PNG
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.