Moravské vinařské stezky slaví 20 let

Moravské vinařské stezky slaví 20 let existence.

Vážení přátelé jižní Moravy, cyklistiky a vinařských stezek!

V roce 2020 slaví Moravské vinařské stezky 20 let své existence. Nadace Partnerství u nich stála od prvního nápadu, přes všechna léta hojnosti a nouze až dodnes. Z pozice neziskové pomáhající organizace jsme získali důvěru vinařských obcí, starostů, vinařů i ubytovatelů, sponzorů, kolegů z Jihomoravského kraje, Vinařského fondu, Národního vinařského centra a nakonec i uznání mnoha expertů v oblasti turistiky.

Moravské vinařské stezky se staly respektovaným produktem moderní cykloturistiky, jenž se svými parametry řadí k tomu nejlepšímu, co bylo vymyšleno a realizováno v cykloturistice v celé Evropě. Vinařské stezky najdete ve všech mapách a mapových vyhledávačích, v průvodcích pro cyklisty a v mnoha propagačních materiálech České republiky a samozřejmě jižní Moravy.
 

Nejlepší vizitkou Moravských vinařských stezek je však zájem návštěvníků, kteří přijíždějí na jižní Moravu na kolech. Den, týden nebo celou sezónu můžou návštěvníci strávit v kraji památek a vína, přes den na kole a večer, za tichého cinkání skleniček s dobrým vínem, ve sklepních uličkách.

Jejich 1 200 kilometrů měřící síť od Znojma až po Uherské Hradiště vás nevede z místa A do místa B. Klikatí se od kostelů v centrech vinařských obcí k utajeným sklepním uličkám pod vinicemi, úvozovými cestami pod vinohrady až na místa krásných vyhlídek. Vinařské stezky spojují to nejkrásnější, co jižní Morava – kraj památek a vína nabízí.

20 let péče o vinařské stezky nám přineslo hodně výzev. Do vize jejich rozvoje jsme vložili lásku ke krajině a vínu, úctu k lidem a památkám a řadu zkušeností získaných ve vinařských regionech celého světa. Jsme vděčni, že nás starostové vinařských obcí vzali mezi sebe, že nám vinaři důvěřují jako partnerům a že se na nás vy - návštěvníci opakovaně spoléháte.

Na kole vinicemi - Moravské vinařské stezky.         Výlety na Moravských vinařských stezkách.
 

Milníky z historie stezek

Rok 2020 zatím turistice nepřeje, takže žádné velké oslavy 20. výročí nechystáme. Dovolte nám proto jen stručné shrnutí milníků z historie stezek. Nejlepší oslavou bude pohoda, až se na stezkách a na některé z našich akcí potkáme.

1996 – mlhavá vidina vinařské turistiky na Moravě se zrodila v týmu kolem krajinného architekta Jiřího Löwa na jednom z výletů za vínem do Francie.

1997 – s Jurajem Flamikem, památkářem a ochranářem původně z Bratislavy, přešel nápad do Nadace Partnerství. Pro myšlenku získal 10 starostů vinařských obcí a popsal první představu o spojení vinohradů, sklepů a památek sítí stezek.

1998-2000 – s inženýrskou pomocí Honzy Gemely z firmy Domovina se podařilo nakreslit plán stezek do mapy. Během tří let mini tým Nadace Partnerství (čest a sláva Aničce Čarkové a Jendovi Grombířovi) získal pro projekt 250 vinařských obcí. Nadace poskytla všem obcím manažerskou podporu pro získání dotací z programu obnovy venkova.

2000-2002 – bylo vyznačeno 10 okruhů vinařských stezek (podle tehdy platných 10 vinařských oblastí) a páteřní Moravská vinná stezka ze Znojma do Uherského Hradiště, která je všechny propojuje. Osazeno bylo více než 3 500 směrových značek a na 300 informačních panelů. Byl vytištěn první průvodce s telefonními čísly na pár vinařů v několika obcích a první sada 11 map. Na jaře 2001 byla z náměstí v Mikulově odstartována první veřejná jízda po Moravské vinařské stezce (Mikulovské).

2002-2005 – léta plná setkávání a přesvědčování. Nejlepšími spojenci nám byli osvícení starostové. Naopak pohnout se nedalo s vinaři, kteří žádné turisty nechtěli ani ve sklepech, ani ve vinohradech. Běžně jsme od vinařů slýchali, že turisté budou krást hrozny a upozorní na vinaře berňák, ale z úst starostů i otázku: „Co by tady turisté hledali? Tady nic není.“ Do té doby opravdu na jižní Moravě, až na pár výjimek kolem Brna, v NP Podyjí a na Pálavě, žádné turistické stezky nebyly, a to ani pěší.

2006 – cyklisté začali jezdit, ale vinaři je stále považovali za zbytečné: „Na kole si od nás víno neodvezou!“ Uvědomili jsme si, že síť stezek nestačí, že je potřebné zlepšit kvalitu služeb pro cyklisty. Juraj Flamik a Daniel Mourek připravili projekt Cyklisté vítáni, certifikaci turistických služeb pro cyklisty. Během jednoho roku bylo certifikováno 1 000 zařízení po celé republice. Zelené usmáté kolo funguje dodnes. Na vinařských stezkách je certifikováno asi 160 turistických služeb.

2007-2010 – roky štědré podpory stezkám od České spořitelny, vedené Američanem Jackem Stackem. Po Jendovi Grombířovi nastupuje k Jurajovi do manažerské pozice Eva Kvapilová. Velké cyklistické jízdy po páteřní Moravské vinné stezce již mají tradici. A hlavně – probouzí se podnikatelé a konečně i vinaři. Větší vinařství budují zázemí a programy pro turisty, menší vinaři se začínají spolčovat, vznikají první otevřené sklepy.

2011-2015 – boom vinařské turistiky! Vinaři z Dolního Rakouska nám začínají závidět klientelu, my jim stále závidíme bezpečné stezky pro cyklisty. Přemýšlíme jak přesvědčit stát, že do bezpečných stezek se vyplatí investovat. Zahajujeme projekt automatického měření návštěvnosti stezek. Demonstrativně nejdříve v Praze – a zájem je probuzený. Měříme na frekventovaných místech desetitisíce cyklistů. Vinařům se daří, investují do sklepů, výrobních hal, penzionů i hotelů s restauracemi. Program pro turisty už má každý vinařský spolek a každé střední a velké vinařství.

2015-2019 – s vydáváním statisíců map končíme, mapy tiskne mapové vydavatelství SHOCart, třetí vydání průvodce po MVS vydává knižní vydavatelství Albatros. Jihomoravský kraj podporuje výstavbu cyklistických stezek. Nenajdete víkend, kdy by na vinařských stezkách nebylo hned několik akcí. Vydáváme kalendář akcí na MVS – v roce 2019 v něm bylo už 500 vybraných akcí pořádaných vinařskými obcemi. Tour de Burčák na Znojemsku a další akce Krajem vína pro veřejnost na stezkách řídí naše kolegyně Dominika Bäuchelová.

CzechTourism vyhodnocuje vinařské stezky jako TOP produkt České republiky a chce ho propagovat v zahraničí. Upozorňujeme na bídný stav směrového značení. Značky jsou strhané, prostřílené, posprejované, vyvrácené, sloupky tu a tam použité na soukromý plot. Vše zachraňuje Jihomoravský kraj, od kterého získáváme dotaci na kompletní obnovu směrového značení v etapách na čtyři roku. Ke spolupráci zveme opět vinařské obce a uzavíráme s nimi smlouvy o rozvoji vinařských stezek. Letos, v roce 2020, budeme mít podepsaných už 100 smluv s obcemi. Stezky v nejpopulárnějších destinacích praskají ve švech. Objíždíme dosud neobjevené obce a zkoumáme, jak jim pomoct – v nich je budoucnost. Celou infrastrukturu stezek a spolupráci s obcemi přebírá v Nadaci Martin Fiala.

Dvanáctou Moravskou vinařskou stezku si udělali přátelé Slováci, jmenuje se Skalická vinná cesta. Konečně se chystáme opravit značení Uherskohradišťské vinařské stezky, doposud nedotčené, protože je za hranicí dosahu Jihomoravského kraje. Vypadá to nadějně.

2020 – Děkujeme všem. Obzvláště prozíravým a vizionářským lidem z vedení Nadace Partnerství, řediteli Mirkovi Kundratovi, účetní kouzelnici Markétě Fučíkové, všem, kteří pro vinařské stezky s nadšením a kreativitou odvedli a odvádějí skvělou práci. Všem, kteří se nechali strhnout a přesvědčit, že to musí fungovat. Je to neobvyklé, že veřejný projekt z veřejných peněz koordinuje nezisková organizace. Je to udivující, že jsme to ustáli. Je to krásné, že se vinařským stezkám daří jako nikdy. Držme si palce.

Ahoj na Moravských vinařských stezkách!
Těší se na vás Dominika Bäuchelová, Martin Fiala a Juraj Flamik

méně
 

Co jsou to Moravské vinařské stezky

Moravské vinařské stezky (MVS), to je 1 200 km dlouhá síť cykloturistických tras spojených do deseti okruhů, pojmenovaných podle původních vinařských oblastí, které propojuje 289 km dlouhá páteřní Moravská vinná stezka mezi Znojmem a Uherským Hradištěm. Jako jedenáctá vinařská stezka vznikla přeshraniční Skalická vinařská stezka na moravsko-slovenském příhraničí. Na síť hlavních okruhů navazují další místní naučné vinařské stezky, které turistům přibližují vinohradnictví a vinařské tradice regionu. 
Moravské vinařské stezky mapaZnojemsko Velkopavlovicko Mikulovsko Slovácko SkalickáČR

Trasy jsou značené žlutými cykloturistickými značkami s logem žudra.

Moravské vinařské stezky značení

Historie Moravských vinařských stezek

Moravské vinařské stezky jsou dlouhodobý projekt ochrany kulturního dědictví a rozvoje vinařské turistiky na jižní Moravě. Vznikaly v letech 1999 – 2003 jako průkopnický projekt, který s velkou vizí a ambicí navrhl vytvoření sítě cyklistických tras spojujících všechny významné vinařské obce, polohy vinic a památky Jihomoravského kraje.
 
Iniciátorem a koordinátorem projektu byla od počátku Nadace Partnerství. Ve spolupráci s více než 250 vinařskými obcemi a s podporou Státního fondu pro obnovu venkova (a později předvstupních programů EU, zejména PHARE) se podařilo v letech 2001 - 2003 vydat první mapy a průvodce a následně vyznačit  síť 1200 km vinařských cyklotras. Jako součást terénního informačního systému bylo na stezkách instalováno více než 300 informačních panelů v jednotném designu ve tvaru moravského žudra.  

Brzy poté se začaly objevovat z řad klientů požadavky na „fungující služby vinařské turistiky“, protože přibližně do roku 2006 byla nabídka vinařských služeb absolutně nedostačující. Pod vlivem poptávky tak nejdříve vznikly internetové stránky, jejichž obsah se skládal z příspěvků regionálních informačních center, poté už pod přímým tlakem začala některá vinařství poskytovat služby „po telefonické dohodě“. Během několika dalších let začali na poptávku reagovat i ostatní vinaři, vzniklo velké množství nových ubytovacích kapacit, mnohé z nich přímo nad sklepy ve sklepních uličkách. Nastal boom akcí typu otevřených sklepů, vinaři ve sklepních lokalitách začali provozovat služby vinařské pohotovosti (každý týden má otevřeno jiný vinař), mnohá vinařství vytvořila vlastní turistické programy. 

V poslední fázi projektu nastal jeho spontánní rozvoj na všech úrovních. Projekt byl přijat médii i odbornou turistickou veřejností jako nejrozsáhlejší síť tématických cyklistických tras v ČR. Obce a regiony přispívají navazujícími lokálními trasami, marketingem a organizací akcí na síti MVS. Vinařské spolky a vinařství organizují samostatné turistické produkty a balíčky. Jihomoravský kraj a destinační agentura Centrála cestovního ruchu JM produkt zahrnuje do svých propagačních a informačních materiálů, projekt je aktivně propagován národní agenturou Czech Tourism a podnikatelé vytvářejí rozsáhlou síť služeb a produktů, která splňuje všechna kritéria pro označení „produkt vinařské turistiky“. 

Na projekt MVS později navázaly další aktivity Nadace Partnerství, především rozvoj certifikačních systémů Cyklisté vítáni a ve spolupráci s Národním vinařským centrem i Certifikace služeb vinařské turistiky

MVS doposud získaly několik domácích i zahraničních ocenění za marketing a produkt v kategorii udržitelné turistiky a v r. 2013 uvedl jižní Moravu a její vinařské stezky ve výčtu 10 nejzajímavějších regionů Evropy renomovaný turistický průvodce Lonely Planet. V roce 2015 vyhlásila národní agentura Czech Tourism Moravské vinařské stezky TOP produktem České republiky v oblasti aktivní turistiky.

méně
 

Realizované projekty

2020 - 20 let vinařských stezek
Cyklojízda Na kole po Skalické vinařské cestě
Webinář Na kole krajem památek a vína
Webinář k 20. výročí Moravských vinařských stezek
Vyznačení vinařských stezek přes hranice
Kalendář akcí na MVS 2020
Kalendář akcí na MVS 2019
Kalendář akcí na MVS 2018 
Kalendář akcí na MVS 2017 
Průvodce stezkami  2015
Prezentace ze semináře
Kalendář akcí na MVS 2015
Tipy na výlety
Studie značení Skalická
Studie MVS
Kalendář akcí na MVS 2014
Moderní formy vinařské turistiky
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.