FOND MALÝCH PROJEKTŮ


Vyznačení vinařských stezek přes hranice

Doba trvání projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2021
Výše přidělené podpory:  28 346,82 EUR
Příjemce podpory:  Partnerství, o.p.s.
Přeshraniční partner: Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Projekt je podpořen z Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika.
 
20200713_161309.jpg
Stručný popis projektu:
Moravské vinařské stezky slaví již 20 let své existence. K 20letému jubileu se Partnerství, o.p.s. spolu se slovenským partnerem Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. rozhodlo rozšířit síť Moravských vinařských stezek do Zlínského kraje a na Slovensko.
Obsahem společného přeshraničního projektu je realizace terénního cykloznačení vinařských stezek v jižní části Zlínského kraje a na Slovensku v okolí města Skalica, což jsou oblasti rovněž úzce spjaté s pěstováním a výrobou vína. Celkem bude v rámci projektu vyznačeno téměř 160 km nových cyklotras. V rámci projektu je také plánován seminář pro starosty obcí a podnikatele na trasách Moravských vinařských stezek a dále organizovaná přeshraniční cyklistická jízda za účelem setkání starostů a přeshraničních partnerů a s cílem připomenutí si výročí 20 let existence vinařských stezek na Moravě.
 
Aktivity a výstupy projektu:
  • Zajištění terénního vyznačení Moravské vinné stezky, Bzenecké vinařské stezky, Strážnické vinařské stezky a Uherskohradišťské vinařské stezky ve Zlínském kraji a Skalické vinařské stezky na Slovensku.
  • Zorganizování semináře pro podnikatele a zástupce samospráv o vinařských stezkách.
  • Zorganizování přeshraniční cyklojízdy.
  • Zajištění publicity malého projektu.
 
Dopady projektu:
Jedním z hlavních cílů projektu je na základě společného kulturního dědictví vybudovat ucelenou síť vinařských stezek překračujících hranici a tím posílit stávající přeshraniční vazby, ať už na úrovni samosprávy nebo obyvatel dotčeného regionu. Aktivity projektu mají za cíl posílit a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, regionů a regionálních struktur prostřednictvím společného turistického produktu, který vychází ze vzájemně blízkých kulturních a přírodních podmínek. Na základě zkušeností z oblasti Weinviertelu či jiných lokalit na jižní Moravě je zřejmé, že vinařská turistika a cykloturistika výrazně pomáhá k rozvoji venkovských oblastí, protože vytváří tlak na rozvoj služeb a kvalitní životní prostředí. Realizace projektu proto přispěje k ekonomickému a kulturnímu rozvoji dotčeného území, což se odrazí ve zlepšení občanských služeb a životních podmínek obyvatel a obecně ve zvýšení atraktivity příhraničního území pro obyvatele.

Tisková zpráva k cyklojízdě ke stažení ZDE.

 
 
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.