Moravské vinařské stezky v Dyjákovicích

Dyjákovice jsou příhraniční obcí mezi Znojmem a Laa an der Thaya ležící v rovinaté krajině Dyjsko-svrateckého úvalu. Obcí s necelou tisícovkou obyvatel prochází v souběhu tři významné dálkové cyklotrasy. Kromě Moravské vinné stezky je to i Greenway Praha - Vídeň, EuroVelo 13 - Stezka železné opony a lokální cyklotrasa Po rovince. Dyjákovice se tak nachází přímo na páteřní cyklistické trase ze Znojma na Hrušovansko a rozhodně stojí za zastavení, ať už kvůli pěkně zrekonstuovanému kostelu sv. Michaela archanděla nebo množství předválečných betonových bunkrů, které jsou rozesety v okolí. Vinohrady najdeme východně od zástavby Dyjákovic. Co se týká sklepů, ty jsou roztroušeny po celé obci a hospodaří v nich malovinaři.

Z Dyjákovic krajem památek a vína

Moravská vinná - Znojemsko

Délka:

63 km

Obtížnost:

Trasa je vhodná pro všechny kategorie cykloturistů. Až na okolí Konic je profil trasy rovinatý v celé její délce.

Povrch:

63 % silnice se slabým provozem, 37 % cyklostezky a zpevněné terénní úseky

Trasa ke stažení:

Moravská vinná stezka je páteří sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jihovýchodní Moravy. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Detail stezky

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.