Moravské vinařské stezky ve Chvalovicích

Na hlavní silnici ze Znojma k hraničnímu přechodu Hatě se nachází v mělké proláklině podél potoka Daníž příhraniční vinařská obec Chvalovice. Obec s více jak 600 obyvateli a německým původem leží na Moravské vinné stezce v úseku mezi neméně vyznamnými vinařskými obcemi Vrbovec a Šatov. Chvalovice se tak nachází přímo v centru vyhlášené vinařské a turistické oblasti mezi Znojmem a rakouskou hranicí, a jsou tudíž výborným výchozím bodem pro poznávání této části Znojemska. I obec samotná je vyhledávaným cílem cykloturistů. Zdejší sklepní ulička sevřená v úzkém údolí potoka Daníž je oázou klidu a sídlem mnoha šikovných vinařů. Každoroční vinařské akce a ochutnávky přesvědčivě prokazují schopnosti zdejších vinařů vyrábět vysoce kvalitní vína.

Z Chvalovic krajem památek a vína

Moravská vinná - Znojemsko

Délka:

63 km

Obtížnost:

Trasa je vhodná pro všechny kategorie cykloturistů. Až na okolí Konic je profil trasy rovinatý v celé její délce.

Povrch:

63 % silnice se slabým provozem, 37 % cyklostezky a zpevněné terénní úseky

Trasa ke stažení:

Moravská vinná stezka je páteří sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jihovýchodní Moravy. Vinařská magistrála spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie i živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky kraje.

Detail stezky

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.