Na kole do Retzer Landu

Šatov - Unterretzbach - Kleinhöflein - Retz - Niederfladnitz - Hnanice

Výchozí bod:

Šatov

Délka:

45 km

Obtížnost:

náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Jižní Znojemsko a sousední Retzer Land tvoří turisticky velmi zajímavý region. Vinařské kolonie v obcích Hnanice, Šatov a Chvalovice stejně jako rakouský Hadres nebo Retz dýchají autenticitou původních hospodářských staveb. Národní park Podyjí, historické zajímavosti, výborné cyklistické terény a um místních vinařů jsou dalšími pádnými argumenty pro návštěvu. Na jih od Znojma se táhne řada známých viničních tratí. Skvělá vína dávají Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • MJ-S 3 „Zahrada“ je pěchotní srub v Šatově v okrese Znojmo, vybudovaný jako součást československého předválečného opevnění. Objekt je v rámci Areálu československého opevnění Šatov přístupný veřejnosti.
 • Unterretzbach
  Nevelká betonová rozhledna z roku 1980 je současně památníkem upomínajícím na odsun němců ze Znojemska.
 • Ve sklepní uličce táhnoucí se v délce půl kilometru na jih od obce můžete obdivovat na 90 vinných sklepů.
 • Retz oplývá jak nad zemí, tak i pod zemí mnoha pamětihodnostmi. Mezi ty top patří zámek, radnice nebo rozsáhlé podzemí s celkovou délkou chodeb dosahující 20 km.
 • Větrný mlýn nad městečkem Retz je jediný provozuschopný a výlučně větrnou silou poháněný mlýn na obilí v celém Rakousku.
 • Niederfladnitz
  Nepřehlédnutelný zámek v centru vísky Niederefladnitz je dnes ve vlastnictví města Hardegg a sídlí zde mimo jiné mateřská škola.
 • Oberretzbach
  Jedná se o staré posvátné místo tvořené soustavou dvanácti kulatých kamenů. V místě je koncentrováno silné množství geoenergie.
 • V Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.
 • NP Podyjí
  Jedna ze tří visutých lávek přes Dyji, která dříve sloužila pohraniční stráži, dnes turistům.
 • NP Podyjí
  Na jižním svahu v meandru Dyje se nachází jedna z nejstarších a nejlepších vinic v Evropě.
 • Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dolním okraji obce. Jeden z tamních sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, které se v závěru natolik zužuje, že se jeho majitel až na úplný konec chodeb nikdy neodvážil.
 • Vinný sklep, kde se sice víno nikdy neskladovalo, zato uchvátí rozsáhlými plastickými malbami.
 • Přízemní i patrové lisovny šatovských sklepů prorůstají celým městečkem, vinařské centrum s architektonicky i konstrukčně hodnotnými sklepy tvoří ulice Sklepní a Zimní.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.