Přes kopce Pálavy k Novým Mlýnům

Mikulov - Dolní Věstonice - Strachotín - Pasohlávky

Výchozí bod:

Mikulov

Délka:

41 km

Obtížnost:

středně náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Mikulovská vinařská oblast nabízí úžasnou krajinnou rozmanitost. Na sever od Mikulova se tyčí masiv Pálavy se svými vápencovými skalisky, zatímco jen o pár kilometrů dál svahy padají do rozlehlé hladiny novomlýnských nádrží. První vinice zde založily římské legie již ve 3. století. V okolí Pálavy se rodí svěží a extraktivní vína. Mimořádné kvality tady dosahuje Ryzlink vlašský. Další typickou odrůdou je Veltlínské zelené, vysokou jakostí vynikají zdejší Rulandské bílé a Chardonnay.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Velkolepý zámek přestavěný v renesančním slohu, Dietrichsteinská hrobka, Kozí Hrádek, židovské památky a mnohem víc nabízí malé velké město Mikulov návštěvníkům.
 • Je to náš největší jeskynní systém v druhohorních vápencích, mimořádně členitý systém chodeb, síní a dómů o sedmi patrech.
 • Klentnice
  Vápencové bradlo Stolová hora s nezaměnitelným tvarem vrcholové partie.
 • Na úpatí vinic pod zříceninou hradu Děvičky sousedí prostá průčelí zemních sklepů s mohutným přízemními lisovnami a vedle nich se vypínají barevná průčelí honosných selských gruntů, které si zde od 17. stol. stavěli bohatí místní sedláci ve stylu měšťanů z Mikulova.
 • Mohutná zřícenina, odkud se nabízí krásný výhled do celého okolí, byla založena zřejmě na počátku 13. století.
 • Expozice seznámí návštěvníka s každodenním životem pravěkých lidí - lovem, umění, magií a rituály.
 • Dolní Věstonice
  Svědectvím o působení habánů v obci je Husí plácek, malé náměstí pod kostelem v jižní části osady. Přestože jsou staré habánské sklepy a vinařské domy dnes již značně přestavěné, zachovává si nesourodý komplex vinařských staveb s několika romantickými zákoutími atmosféru středověkého vinařského centra.
 • Dolní Věstonice
  Expozice přibližuje období lovců mamutů a seznámí vás se způsobem života pravěkých lidí pod Pálavou.
 • Podél Strachotínského rybníka se nachází desítky sklepů s lisovnami Strachotínské sklepní uličky.
 • Nádrž je významnou ornitologickou lokalitou mokřadních ptáků.
 • Přírodní památka chrání jedny z posledních lokalit lužních lesů na jižní Moravě.
 • Na pobřežní cyklostezce v Pasohlávkách se v několika lokalitách nachází místní vinné sklepy. Ze sklepa na ryby to tu mají vinaři pár kroků.
 • Mušovská nádrž je první a nejmenší nádrží Nových Mlýnů - nabízí skvělé podmínky pro vodní sporty.
 • Sluneční hodiny s posezením zdobí střed obce.
 • Rozsáhlý sklepní areál Městečko pod viniční tratí Obecní-Chlumek tvoří 147 sklepů v několika uličkách. Nejstarší sklepy na spodním řádku pocházejí z počátku 19. století.
 • Všech jedenáct zastavení vede vinicemi kolem vrchu Stará Hora, z něhož je krásný výhled na kraj pod Pálavou.
 • Lisovny se sklepy budovali v Novosedlech němečtí osadníci od 18. století jako víceúčelové hospodářské stavby. Nejrozsáhlejší sklepní kolonií osady je lokalita několika desítek sklepů Na jámě, nepřehledná a neuspořádaná kolonie na okraji obce pod silnicí na Mikulov.
 • Ve sklepní kolonii na ulici Zlámalova se střídají hluboké zemní sklepy s chátrajícím průčelím tradičního tvarosloví a vinařské novostavby.
 • Výraznou dominantou nad siluetou Mikulova je Svatý kopeček. Je přírodní památkovou rezervací s výskytem vzácných druhů fauny a flóry. Na vrchol vedoucí křížová cesta nás zavede k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.