Přes návrší a údolí jižního Znojemska

Znojmo - Nový Šaldorf-Sedlešovice - Šatov - Chvalovice - Dyjákovičky - Vrbovec - Dobšice

Výchozí bod:

Znojmo

Délka:

42 km

Obtížnost:

středně náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Jižní Znojemsko je jedním z turisticky nejzajímavějších regionů jižní Moravy. Vinařské kolonie v obcích Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice a Šatov si ve své většině zachovaly nejautentičtější podobu původních hospodářských staveb. Národní park Podyjí, vojenská historie, výborné cyklistické terény a um místních vinařů jsou dalšími pádnými argumenty pro návštěvu. Na jih od Znojma se táhne řada známých viničních tratí. Skvělá vína dávají Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Nejvýznamnější turistické a cykloturistické centrum ve Znojmě. V areálu možnost ochutnat a zakoupit vína z produkce ZNOVÍNU ZNOJMO, a.s. Dále je možné využít prohlídky archivního sklepa a galerie v prvním patře kláštera. V blízkosti areálu moderní koupaliště.
 • Areál „modrých“ sklepů je jedním z největších na Znojemsku, více než 180 vinařských staveb zabírá plochu devět hektarů a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů.
 • Charles Sealsfield, vlastním jménem Karl Anton Postl, je nejslavnějším rodákem Popic.
 • Většina vinařských staveb v ní pochází z druhé poloviny 19. století. Zemní sklepy s kamenným předsklepím, přízemní lisovny i mohutné vinařské stodoly si zachovaly původní tvář a novodobými přestavbami jsou téměř nedotčeny.
 • Bývalé pastviny jsou dnes domovem teplomilných rostlin i živočichů. Vřesoviště leží v I. zóně NP Podyjí.
 • Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dolním okraji obce. Jeden z tamních sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, které se v závěru natolik zužuje, že se jeho majitel až na úplný konec chodeb nikdy neodvážil.
 • Vinný sklep, kde se sice víno nikdy neskladovalo, zato uchvátí rozsáhlými plastickými malbami.
 • Přízemní i patrové lisovny šatovských sklepů prorůstají celým městečkem, vinařské centrum s architektonicky i konstrukčně hodnotnými sklepy tvoří ulice Sklepní a Zimní.
 • MJ-S 3 „Zahrada“ je pěchotní srub v Šatově v okrese Znojmo, vybudovaný jako součást československého předválečného opevnění. Objekt je v rámci Areálu československého opevnění Šatov přístupný veřejnosti.
 • Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než stovka sklepů chvaletické vinařské kolonie. Většinou neklenuté sklepy jsou vykrouženy v pískovci, některé jsou vybudovány v úrovni terénu a vrstva hlíny nad nimi pak dosahuje i 16 metrů.
 • Kostel s cimbuřím pamatuje konec 15. stol.
 • V budově obecního úřadu se nachází minimuzeum, kde si můžete udělat představu, jak se bránila státní hranice Československa.
 • Kostel vysvěcen 27. června 1767. Má tři zvony pocházející ze 17. a 18. stol.
 • Naučná stezka kolem sklepů a skrzy vinorady ve Vrbovci vás seznámí, jak vypadá celý rok na vinici.
 • Vrbovecká sklepní kolonie je první od Znojma, která neleží přímo na trase Moravské vinné stezky. Areál 260 vinařských staveb se rozkládá západně od obce pod viniční tratí Nad sklepy a je rozdělený frekventovanou silnicí vedoucí k hraničnímu přechodu v Hatích.
 • Příkré skalnaté svahy nad Dyjí se staly stanovištěm pro teplomilnou vegetaci travino-bylinných společenstev.
 • Na suchých výslunných svazích vznikly teplomilné trávníky s některými ohroženými druhy rostlin.
 • Za dobšickou školou klesá do údolí Dyje jedná z dobšických sklepních uliček, kterou zdobí kromě kamenné dlažby i řada pěkně opravených vinných sklepů.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.