Sklepními uličkami jižního Znojemska

Nový Šaldorf-Sedlešovice - Vrbovec - Dyjákovičky - Chvalovice - Šatov - Hnanice

Výchozí bod:

Nový Šaldorf

Délka:

33 km

Obtížnost:

středně náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Jižní Znojemsko je jedním z turisticky nejzajímavějších regionů jižní Moravy. Vinařské kolonie v obcích Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice a Šatov si ve své většině zachovaly nejautentičtější podobu původních hospodářských staveb. Národní park Podyjí, vojenská historie, výborné cyklistické terény a um místních vinařů jsou dalšími pádnými argumenty pro návštěvu. Na jih od Znojma se táhne řada známých viničních tratí. Skvělá vína dávají Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Areál „modrých“ sklepů je jedním z největších na Znojemsku, více než 180 vinařských staveb zabírá plochu devět hektarů a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů.
 • Vrbovecká sklepní kolonie je první od Znojma, která neleží přímo na trase Moravské vinné stezky. Areál 260 vinařských staveb se rozkládá západně od obce pod viniční tratí Nad sklepy a je rozdělený frekventovanou silnicí vedoucí k hraničnímu přechodu v Hatích.
 • Naučná stezka kolem sklepů a skrzy vinorady ve Vrbovci vás seznámí, jak vypadá celý rok na vinici.
 • Kostel vysvěcen 27. června 1767. Má tři zvony pocházející ze 17. a 18. stol.
 • V budově obecního úřadu se nachází minimuzeum, kde si můžete udělat představu, jak se bránila státní hranice Československa.
 • Kostel s cimbuřím pamatuje konec 15. stol.
 • Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než stovka sklepů chvaletické vinařské kolonie. Většinou neklenuté sklepy jsou vykrouženy v pískovci, některé jsou vybudovány v úrovni terénu a vrstva hlíny nad nimi pak dosahuje i 16 metrů.
 • MJ-S 3 „Zahrada“ je pěchotní srub v Šatově v okrese Znojmo, vybudovaný jako součást československého předválečného opevnění. Objekt je v rámci Areálu československého opevnění Šatov přístupný veřejnosti.
 • Přízemní i patrové lisovny šatovských sklepů prorůstají celým městečkem, vinařské centrum s architektonicky i konstrukčně hodnotnými sklepy tvoří ulice Sklepní a Zimní.
 • Vinný sklep, kde se sice víno nikdy neskladovalo, zato uchvátí rozsáhlými plastickými malbami.
 • Pozdně gotický trojlodní kostel z období 1480-1496. Na věži je dochován velmi starý zvon z roku 1480.
 • V Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.
 • NP Podyjí
  Jedna ze tří visutých lávek přes Dyji, která dříve sloužila pohraniční stráži, dnes turistům.
 • NP Podyjí
  Na jižním svahu v meandru Dyje se nachází jedna z nejstarších a nejlepších vinic v Evropě.
 • Bývalé pastviny jsou dnes domovem teplomilných rostlin i živočichů. Vřesoviště leží v I. zóně NP Podyjí.
 • Charles Sealsfield, vlastním jménem Karl Anton Postl, je nejslavnějším rodákem Popic.
 • Většina vinařských staveb v ní pochází z druhé poloviny 19. století. Zemní sklepy s kamenným předsklepím, přízemní lisovny i mohutné vinařské stodoly si zachovaly původní tvář a novodobými přestavbami jsou téměř nedotčeny.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.