Za Hroznovou kozou a nejdelší sklepní uličkou

Dyjákovičky - Vrbovec - Slup - Jaroslavice - Seefeld - Hadres

Výchozí bod:

Dyjákovičky

Délka:

43 km

Obtížnost:

středně náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Oblast východního Znojemska charakterizuje mírně zvlněná až rovinatá krajina, intenzivně zemědělsky využívaná. V minulosti zdejší kraj citelně zasáhl odsun původního obyvatelstva a následných 40 let železné opony. Připomínky pohnuté historie jsou na tváři zdejší krajiny a příhraničních obcí patrné dodnes. Vinařství zde však má dlouhou tradici, což dokládají rozsáhlé sklepní kolonie ve Vrbovci, rakouském Hadresu nebo menší uličky v Seefeldu, Jaroslavicích nebo Slupi. Výborné kvality zde dosahují odrůdy Müller Thurgau, Sauvignon a Ryzlink rýnský.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Kostel vysvěcen 27. června 1767. Má tři zvony pocházející ze 17. a 18. stol.
 • Naučná stezka kolem sklepů a skrzy vinorady ve Vrbovci vás seznámí, jak vypadá celý rok na vinici.
 • Vrbovecká sklepní kolonie je první od Znojma, která neleží přímo na trase Moravské vinné stezky. Areál 260 vinařských staveb se rozkládá západně od obce pod viniční tratí Nad sklepy a je rozdělený frekventovanou silnicí vedoucí k hraničnímu přechodu v Hatích.
 • Unikátní technická památka vodního velkomlýna se čtyřmi funkčními vodními koly.
 • Rozvolněná zástavba vinných sklepů a lisoven se táhne podél jedné z obecních cest v jihovýchodní části obce.
 • Sklepní stavby jsou rozmístěny ve třech vinařských uličkách, celkem je v Jaroslavicích asi 90 vinných sklepů. Nejstarší je řádek vinných sklepů s lisovnami, jejichž tvar a dispozice si zachovávají historickou podobu, který se nachází přímo na trase Moravské vinné stezky na západním okraji městečka.
 • Rozsáhlý zámecký objekt je díky svému rozsáhlému arkádovému nádvoří řazen mezi nejhodnotnější renesanční památky v Česku.
 • Přes kilometr dlouhá sklepní ulička s více než stovkou vinařských staveb se nachází na severním okraji městysu.
 • Hezky opravený třípatrový zámek najdeme na místě původního hradu z 11. stol. Pravoúhlá budova stojí na vyvýšeném místě a je již viditelná již zdálky. Zámek není bohužel veřejnosti přístupný.
 • Sklepní ulička je s délkou 1,6 km nejdelší sklepní uličkou v Evropě. Táhne se severně od městysu Hadres a zahrnuje na 358 vinařských staveb.
 • Vrbovec
  Malý hrádek byl postaven v roce 1860 pro pány z nedalekého jaroslavického zámku. Z věže se nabízí krásné výhledy do okolí.
 • V budově obecního úřadu se nachází minimuzeum, kde si můžete udělat představu, jak se bránila státní hranice Československa.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.