Za přírodou a vínem nejen na Šobes

Znojmo - Hnanice - Šatov - Nový Šaldorf-Sedlešovice

Výchozí bod:

Znojmo

Délka:

39 km

Obtížnost:

středně náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Jižní Znojemsko je jedním z turisticky nejzajímavějších regionů jižní Moravy. Vinařské kolonie v obcích Nový Šaldorf-Sedlešovice, Hnanice a Šatov si ve své většině zachovaly nejautentičtější podobu původních hospodářských staveb. Národní park Podyjí, vojenská historie, výborné cyklistické terény a um místních vinařů jsou dalšími pádnými argumenty pro návštěvu. Na jih od Znojma se táhne řada známých viničních tratí. Skvělá vína dávají Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Muzeum představuje bohatou historii Hradiště od hlubokého pravěku. Největší pozornost je věnována rozvoji místa v době od 8. do 10. století.
 • Eliášova kaple nabízí krásné výhledy na údolí Dyje a historické panorama Znojma.
 • Přírodní památka Mašovický lom se stal domovem řady vzáckých druhů rostlin a živočichů.
 • NP Podyjí
  Na jižním svahu v meandru Dyje se nachází jedna z nejstarších a nejlepších vinic v Evropě.
 • NP Podyjí
  Jedna ze tří visutých lávek přes Dyji, která dříve sloužila pohraniční stráži, dnes turistům.
 • V Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.
 • Pozdně gotický trojlodní kostel z období 1480-1496. Na věži je dochován velmi starý zvon z roku 1480.
 • MJ-S 3 „Zahrada“ je pěchotní srub v Šatově v okrese Znojmo, vybudovaný jako součást československého předválečného opevnění. Objekt je v rámci Areálu československého opevnění Šatov přístupný veřejnosti.
 • Přízemní i patrové lisovny šatovských sklepů prorůstají celým městečkem, vinařské centrum s architektonicky i konstrukčně hodnotnými sklepy tvoří ulice Sklepní a Zimní.
 • Vinný sklep, kde se sice víno nikdy neskladovalo, zato uchvátí rozsáhlými plastickými malbami.
 • Areál vinných sklepů v Havraníkách je situován na dolním okraji obce. Jeden z tamních sklepů má rozsáhlé a členité podzemí, které se v závěru natolik zužuje, že se jeho majitel až na úplný konec chodeb nikdy neodvážil.
 • Bývalé pastviny jsou dnes domovem teplomilných rostlin i živočichů. Vřesoviště leží v I. zóně NP Podyjí.
 • Charles Sealsfield, vlastním jménem Karl Anton Postl, je nejslavnějším rodákem Popic.
 • Většina vinařských staveb v ní pochází z druhé poloviny 19. století. Zemní sklepy s kamenným předsklepím, přízemní lisovny i mohutné vinařské stodoly si zachovaly původní tvář a novodobými přestavbami jsou téměř nedotčeny.
 • Areál „modrých“ sklepů je jedním z největších na Znojemsku, více než 180 vinařských staveb zabírá plochu devět hektarů a tvoří sklepní náměstí dlouhé 800 metrů.
 • Nejvýznamnější turistické a cykloturistické centrum ve Znojmě. V areálu možnost ochutnat a zakoupit vína z produkce ZNOVÍNU ZNOJMO, a.s. Dále je možné využít prohlídky archivního sklepa a galerie v prvním patře kláštera. V blízkosti areálu moderní koupaliště.
 • Významné historické město Znojmo oplývá řadou zajímavostí jako středověký hrad s rotundou z 11. století, radniční věž, rozsáhlé podzemí, křivolaké uličky a krásné výhledy do údolí Dyje.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.