Za sklepními uličkami Pulkautalu a jižního Znojemska

Šatov - Chvalovice - Dyjákovičky - Hadres - Retz - Hnanice

Výchozí bod:

Šatov

Délka:

47 km

Obtížnost:

náročná

Doporučený typ kola

trekové

Trasa ke stažení:

Trasa na mapy.cz

Jižní Znojemsko a sousední Retzer Land tvoří turisticky velmi zajímavý region. Vinařské kolonie v obcích Hnanice, Šatov a Chvalovice stejně jako rakouský Hadres nebo Retz dýchají autenticitou původních hospodářských staveb. Národní park Podyjí, historické zajímavosti, výborné cyklistické terény a um místních vinařů jsou dalšími pádnými argumenty pro návštěvu. Na jih od Znojma se táhne řada známých viničních tratí. Skvělá vína dávají Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené.

    Popis výletu    

Zajímavosti na trase

 • Přízemní i patrové lisovny šatovských sklepů prorůstají celým městečkem, vinařské centrum s architektonicky i konstrukčně hodnotnými sklepy tvoří ulice Sklepní a Zimní.
 • Sevřena v údolí nad potokem Daníž a rozložena kolem cesty zastíněné vzrostlými stromy je více než stovka sklepů chvaletické vinařské kolonie. Většinou neklenuté sklepy jsou vykrouženy v pískovci, některé jsou vybudovány v úrovni terénu a vrstva hlíny nad nimi pak dosahuje i 16 metrů.
 • Kostel s cimbuřím pamatuje konec 15. stol.
 • V budově obecního úřadu se nachází minimuzeum, kde si můžete udělat představu, jak se bránila státní hranice Československa.
 • Sklepní ulička je s délkou 1,6 km nejdelší sklepní uličkou v Evropě. Táhne se severně od městysu Hadres a zahrnuje na 358 vinařských staveb.
 • Sklepní ulička se rozkládá severně od obce Alberndorf a zahrnuje přes 200 vinařských staveb. Se svou délku 1,3 km patří rovněž k největším ve Weinviertelu.
 • Oboustranná sklepní ulička se nachází na severním okraji obce Jetzelsdorf. Táhne se v délce 100 m a zahrnuje 17 sklepních objektů.
 • Ve sklepní uličce táhnoucí se v délce půl kilometru na jih od obce můžete obdivovat na 90 vinných sklepů.
 • Retz oplývá jak nad zemí, tak i pod zemí mnoha pamětihodnostmi. Mezi ty top patří zámek, radnice nebo rozsáhlé podzemí s celkovou délkou chodeb dosahující 20 km.
 • Větrný mlýn nad městečkem Retz je jediný provozuschopný a výlučně větrnou silou poháněný mlýn na obilí v celém Rakousku.
 • Oberretzbach
  Jedná se o staré posvátné místo tvořené soustavou dvanácti kulatých kamenů. V místě je koncentrováno silné množství geoenergie.
 • V Hnanicích, podobně jako na celém Znojemsku a blízkém Mikulovsku, vytvářejí vinné sklepy systém chodeb navazujících kolmo na sebe. Vinohradnické stavby ve vsi patří po stránce uchování starých forem zástavby k jedinečným dokladům technologie používané v minulých stoletích.
 • Pozdně gotický trojlodní kostel z období 1480-1496. Na věži je dochován velmi starý zvon z roku 1480.
 • MJ-S 3 „Zahrada“ je pěchotní srub v Šatově v okrese Znojmo, vybudovaný jako součást československého předválečného opevnění. Objekt je v rámci Areálu československého opevnění Šatov přístupný veřejnosti.

Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.

© 1996 - 2022 Nadace Partnerství. Všechna práva vyhrazena.

Design Zbyšek Podhrázský. Web by Kentico CMS.